Οι καταβολές της λατρείας των αγίων

Οι Αιγύπτιοι θεωρούσαν τους Φαραώ, τους Πτολεμαίους, ακόμη και τον Αντώνιο ως θεότητες. Δεν ήταν δε δυνατόν να μη θεωρήσουν ως θεό και τον αυτοκράτορα Αύγουστο.

Οι αρχαίοι δεν ήταν και τόσον αφελείς σε αυτές τις περιστάσεις όσον οι αντίστοιχοι σύγχρονοί τους θα ήθελαν να πιστεύουν. Γνώριζαν πολύ καλά, ότι ο Αύγουστος ήταν άνθρωπος. Θεοποιούντες το πνεύμα του ή το πνεύμα ενός άλλου χρησιμοποιούσαν τον όρο “deus” ή «θεός» ως αντίστοιχο προς το δικό μας «άγιος».

Πράγματι η αγιοποίηση προέρχεται από την ρωμαϊκή θεοποίηση και το να προσεύχεται κανείς σε τέτοιο θεοποιηθέν ανθρώπινο πλάσμα δεν φαινόταν περισσότερο ανόητο από ό,τι φαίνεται σήμερα η προσευχή προς ένα άγιο.

(«Παγκόσμιος Ιστορία του Πολιτισμού» Will Durant Copyright 1958 σελ. 270)

Advertisements

Η κοσμική εξουσία κάτω από το ράσο του Οικουμενικού Πατριάρχου

Μέγα εκκλησιαστικό ζήτημα στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η αναγνώριση ή μη της Εκκλησίας της Ουκρανίας ως αυτοκέφαλης. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο φέρεται αποφασισμένο να την αναγνωρίσει παρά την αντίθετη γνώμη και τις σοβαρές αντιδράσεις της Ορθόδοξης Ρωσικής Εκκλησίας.

Η Ρωσία δεν επιθυμεί το αυτοκέφαλο της Ουκρανίας, διότι αποδυναμώνεται με το να χάνει 50 000 000 περίπου πιστούς. Επί πλέον στο Κίεβο, πρωτεύουσα της Ουκρανίας, έγινε επίσημα η μεταστροφή των Ρώσων στον Χριστιανισμό.

Το ακόμη παράδοξο είναι και το ότι η Εκκλησία της Ουκρανίας δεν επιθυμεί και αυτή τον διαχωρισμό της από την μητέρα Ρωσική Εκκλησία. Προς τι λοιπόν η «πρεμούρα» του Οικουμενικού Πατριάρχη να την αναγνωρίσει ως αυτοκέφαλη; Και πώς θα γίνει αυτό στην πράξη, αφού αρνείται η επίσημη Εκκλησία της Ουκρανίας το αυτοκέφαλο;

Η απίστευτη λύση είναι η εξής. Θα αναγνωρίσει ως αυτοκέφαλη ένα παρακλάδι της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, της οποίας ηγείται ένας επίσκοπος σχισματικός και καθηρημένος!!

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης έλαβε εντολή να πράξει τούτο από την κοσμική εξουσία (λέγε ΗΠΑ), για να αποδυναμωθεί η Ρωσία. Στο παιχνίδι της σκληρής και ανήθικης διεθνούς πολιτικής και ο Οικουμενικός Πατριάρχης!
Τι ακόμη χειρότερο θα δούμε!

Για τους θεολογούντες
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης με την πράξη του αυτή «Καθολικίζει», τουτέστιν φέρεται αιρετικά μιμούμενος τους Καθολικούς.
Στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπάρχει πρωτείο όπως του Πάπα. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης είναι «primus inter pares» (πρώτος μεταξύ ίσων) και όχι «primus sine pares» (πρώτος άνευ ίσων). Δεν έχει δικαιοδοσία μόνος του να προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες παρά μετά από απόφαση της Συνόδου.
Με την πράξη του αυτή και άλλες παρόμοιες δείχνει ότι επιδιώκει να δημιουργήσει και στην Ορθόδοξη Εκκλησία ένα είδος πρωτείου.
Στις απαράδεκτες ενέργειές του αυτές υπάρχει μεγάλη αντίδραση εκ μέρους των υπολοίπων Ορθοδόξων Εκκλησιών με απρόβλεπτες συνέπειες για τον

Η συμπεριφορά της Πολιτείας έναντι των πολυτέκνων

Η ασυνέπεια των Ελληνικών κυβερνήσεων, και ιδίως της τελευταίας, έναντι των πολυτέκνων είναι αχαρακτήριστη. Κόβουν τα επιδόματα και αθετούν τις υποσχέσεις που είχαν δώσει για το τρίτο παιδί και άνω που αυτοί θα αποκτούσαν, λες και τώρα που το γέννησαν και επωμίστηκαν το οικογενειακό βάρος … θα μπορούν να το πετάξουν.
Για να γνωρίσουμε πόσο πίσω βρισκόμαστε, αρκεί να δούμε τη συμπεριφορά του Ρωμαϊκού κράτους τον 1ο μ.Χ. αιώνα έναντι των πολυτέκνων.

– Εκείνος εκ των δύο υπάτων ο οποίος είχε περισσότερα τέκνα, είχε το προβάδισμα επί του άλλου.
– Κατά τους διορισμούς στις δημόσιες θέσεις ο πατέρας μεγαλύτερης οικογένειας είχε περισσότερα προσόντα για να προτιμηθεί.
– Η μητέρα τριών τέκνων αποκτούσε το jus trium liberorum, το δικαίωμα να φοράει ιδιαίτερο ένδυμα και απαλλασσόταν από την εξουσία του συζύγου.
– Το όριο ηλικίας, κατά το οποίο ο πολίτης είχε δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα για δημόσια αξιώματα, μειωνόταν ανάλογα με το μέγεθος της οικογένειάς του.
– Ο αυτοκράτωρ Αύγουστος κατά τα δημόσια θεάματα επιδείκνυε τον στρατηγό του Γερμανικό με τα πολυάριθμα παιδιά του και έδινε χιλιάδες χρήματα στους γονείς πολυμελών οικογενειών.
Χαρακτηριστικό και το εξής. Ανήγειρε μνημείο σε μία δούλη, η οποία είχε γεννήσει πεντάδυμα.

(«Παγκόσμιος Ιστορία του Πολιτισμού» Will Durant Copyright 1958 σελ. 268-269)

Οι αποστάτες πολιτικοί και οι πρόωρες εκλογές

Όσο πιο γρήγορα γίνουν οι εκλογές, τόσο και ο εξευτελισμός των τελευταίων αποστατών πολιτικών θα είναι μεγαλύτερος.
Σκέψου να αλλάξεις την ιδεολογία σου για μία καρέκλα δύο τριών μηνών!!

Η επάρατη καθαρεύουσα

«Η Πρώτη φορά Αριστερά» και όχι «Η Πρώτη φορά Αριστερή»!
Όποτε είναι προς το συμφέρον μας, όποτε θέλουμε να διατηρήσουμε το γόητρό μας, τότε ακόμη και λέξεις της επάρατης δεξιάς τις χρησιμοποιούμε αδιάντροπα.
Το ίδιο συμβαίνει και με τις «θύρες» στα γήπεδα. Κανένας αριστερός δεν τις ονόμασε «πόρτες»!

Για να ξέρει ο λαός πόσο τον εμπαίζουν οι πάντες

Το πλήρες μαύρο στην αμφίεση των Ελλήνων Ορθοδόξων επισκόπων

Οι προκαθήμενοι των πλείστων αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών φέρουν άσπρα επανωκαλύμμαυχα. Οι Έλληνες Ορθόδοξοι ιερείς γιατί έχουν ντυθεί στα μαύρα από κορυφής μέχρις ονύχων;
Αυτή τη θρησκευτική μπούργκα πότε την είπε ο Χριστός;

Ιουδαϊκή θρησκεία

Ο Εβραϊσμός γεννιέται ως θρησκεία βασισμένη στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου, μια θρησκεία χωρίς δόγματα, που δεν βασίζεται σε μια θεολογία ή σε υποθετικές εμπνεύσεις, αλλά κυρίως σε ένα κώδικα δράσεων και συμπεριφοράς

(«Ιστορία της Φιλοσοφίας» τομ 3ος Umberto Ecco k Riccardo Fedriga εκδ Το Βήμα Αθήνα 201 σελ. 136)