Ἡ μοίρα τοῦ μεγάλου

Μή θές νά φθάσεις στίς κορφές
τή μοναξιά ἄν φοβᾶσαι,
ὅσο ἀνεβαίνεις πιό ψηλά
τόσο πιό μόνος θἆσαι

Σίλλερ

Advertisements

Ἡ πρόσφατη ἱστορία δέν παύει νά μᾶς διδάσκει … ἀλλά «ἡμεῖς ἄδωμεν».

Ἡ ξ ε ν ο κ ρ α τ ί α κ α ί ὁ δ ι ε θ ν ή ς ο ἰ κ ο ν ο μ ι κ ό ς ἔ λ ε γ χ ο ς.
Στίς 17 Ἰανουαρίου 1863 πέθανε στήν Ἀλεξάνδρεια ὁ Σαΐτ πασᾶς, τέταρτος γυιός τοῦ Μωχάμετ Ἄλι καί στό νευραλγικότερο ἀξίωμα τῆς Αἰγύπτου ἀνῆλθε ἀμέσως ὁ Ἰσμαήλ, γυιός τοῦ Ἰμπραΐμ, τοῦ γνωστοῦ μας Ἰμπραΐμ ἀπό τήν ἐπανάσταση τοῦ 1821. Ὁ Ἰσμαήλ ἐπωνομαζόμενος «μεγαλοπρεπής», ὑπῆρξε ἡ περισσότερο ρηξικέλευθη καί δημιουργική φυσιογνωμία τῆς δυναστείας, ἔτυχε σπουδαίας παιδείας στήν Εὐρώπη καί προσπάθησε νά ἐκσυγχρονίσει τήν Αἴγυπτο καί νά τήν ἐντάξει στούς κόλπους τοῦ τὀτε πολιτισμένου κόσμου. ….Ὅλες οἱ πρωτοβουλίες αὐτές καί τά συγκεκριμένα ἀνοίγματα ὁδήγησαν τήν Αἴγυπτο στόν ἐξωτερικό δανεισμό καί ὡς ἐκ τούτου καί στήν ἐξάρτηση. … Ἔτσι ὁ Ἰσμαἠλ στίς 8 Ἀπριλίου 1876 ἔκανε ἀναστολή πληρωμῶν καί ἀνήγγειλε τήν πτώχευση τῆς ἐπικράτειάς του. Τό κράχ τῆς Αἰγύπτου ἦταν πλέον γεγονός. …Ἡ Αἴγυπτος θά ἔπαυε στό ἑξῆς νά εἶναι μία ἀνεξάρτητη χώρα, θά ἔμπαινε κάτω ἀπό τό ἔλεγχο τῆς Εὐρώπης. …Ἡ …κυβέρνηση … φάνηκε ἀρχικά πώς ἤθελε νά βάλει τάξη στίς οἰκονομικές ἐκκρεμότητες τῆς Αἰγύπτου ἀλλά τό μόνο πού πέτυχε ἦταν νά συνάψει δάνειο μέ τό ὁποῖο πληρώθηκαν οἱ τόκοι καί τά χρεολύσια στούς Εὐρωπαίους τραπεζίτες. Ὁ λαός ζοῦσε σέ πλήρη ἔνδεια καί τά πρῶτα σημάδια κόπωσης ἄρχισαν νά ἀναφαίνονται. … Ἒτσι, ἡ δυσπραγία γενικεύτηκε, … οἱ φόροι ἔγιναν ἀβάστακτοι, οἱ τοκογλύφοι ὀργίασαν, τά δικαστήρια πλημμύρισαν ἀπό ἀγωγές γιά ἀπαλλοτριώσεις καό ὁ τόπος βυθίστηκε ἀργά ἀλλά σταθερά στό χάος».

«Ἱστορικά» τεῦχ. 19 σελ. 30-32

Μᾶς διοικοῦν οἱ ἴδιοι πάντα λύκοι μέ ἔνδυμα προβάτου

Ἡ Ἑλλάδα καί τώρα, στήν ἐποχή τοῦ μνημονίου, συμμετέχει στό πείραμα Cern μέ 15 ἑκατομμύρια εὐρώ ἐτησίως. Τήν ἴδια ἐποχή οἱ Ἀμερικανοί μᾶς χαρίζουν 500 ἅρματα μάχης ἀλλά δέν ἔχουμε 5 ἑκατομμύρια εὐρώ γιά νά πληρώσουμε τά μεταφορικά καί νά τά παραλάβουμε. Ἐάν ἐπιτεθεῖ ἡ Τουρκία καί καταλάβει ἑλληνικά ἐδάφη, θά φωτοτυπήσουμε τά ἀποτελέσματα τοῦ πειράματος καί θά τά μοιράσουμε στίς καταληφθεῖσες περιοχές!!

Δέν εἶναι ἄμοιροι τῶν δεινῶν τους οἱ ἄνθρωποι

Θεριά οἱ ἄνθρωποι, δέν μποροῦν τό φῶς νά τό σηκώσουν
Δέν εἶναι ἀλήθεια πιό χρυσῆ, σάν τήν ἀλήθεια τῆς σιωπῆς
Χίλιες φορές νά γεννηθεῖς, τόσες θά σέ σταυρώσουν.

Κ. Βάρναλης.