Η Ελλάδα ανήκει στη Δύση ή στην Ανατολή;

Σ τ η ν   ο υ σ ί α   δ ε ν   υ π ά ρ χ ε ι   ε ρ ώ τ η μ α .
Υπάρχει διαπίστωση και κοινή αποδοχή, ότι ανήκουμε στη Δύση. Το 82% τῶν Ελλήνων ψήφισε υπέρ αυτοῦ και το υπόλοιπο 18% που δήθεν αντιτίθεται … δυτικοφέρνει. Ο τρόπος που συμπεριφέρεται, η μίμηση στο ντύσιμο, στην κοινωνική συμπεριφορά, ακόμη και στά επουσιώδη, αυτό δείχνει. Άλλωστε και οι σπουδές των παιδιών όλων ανεξαιρέτως στή Δύση γίνονται! Είσαι καταδικασμένος νά μισείς εκείνο που σφόδρα επιθυμείς και δεν μπορείς να το φθάσεις.

Δ ι ε ρ ω τ ά τ α ι   κ λ η ρ ι κ ό ς   Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς ,   ε ά ν   α ν ή κ ο υ μ ε   σ τ η   Δ ύ σ η   ή   σ τ η ν   Α ν α τ ο λ ή
και απαντά, αν και πανεπιστημιακός διδάσκαλος, αβίαστα και τελεσίδικα:
– Δεν ανήκουμε στη Δύση αλλά στην καθ’ ημάς Ρωμαίϊκη –  Ελληνορθόδοξη Ανατολή
– Η ένταξη της χώρας μας στην «Ενωμένη Ευρώπη»(Ε.Ε) συνδέεται απ’ αρχής με τα χιλιαστικά οράματα καθολικής ευημερίας του δυτικού κόσμου και την τάση προς παγκόσμια ηγεσία
– Άλλο είναι να νοιώθει κανείς Έλληνας μέσα στην Ευρώπη και άλλο Ευρωπαίος μέσα στην Ελλάδα προσδοκώντας από την Ευρώπη αξίες όπως ισότητα, δικαιοσύνη, αλτρουϊσμό, αγαθά δηλαδή που έχει χάσει από αυτούς.

Ε ί ν α ι   ν ’   α π ο ρ ε ί   κ α ν ε ί ς
που υπάρχουν ακόμη και σήμερα άνθρωποι, οι οποίοι πρεσβεύουν και διδάσκουν αλλότρια πράγματα και κατ’ εξοχήν παράλογα.
– Υπάρχει Ρωμαίϊκη – Ελληνορθόδοξη Ανατολή; Είμαστε Έλληνες ή Ρωμιοί; Είμαστε Έλληνες ή Χριστιανοί; Καθόλη τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας οι Έλληνες διώκονταν από τους Βυζαντινούς Χριστιανούς χειρότερα ἀπό ότι οι Χριστιανοί ἐπί Νέρωνος
– Γράφει ο Ευγένιος Βούλγαρης σε μία επιστολή του: «Πρέπει νά ονομαζόμαστε Έλληνες ή τουλάχιστον Γραικοί, καθώς αυτό ήταν το αρχαιότερο όνομα κι είχε επικρατήσει στην Ευρώπη. Αλλά κατ’ ουδένα τρόπο πρέπει να ονομαζόμαστε Ρωμιοί».
– Η πικρή αλήθεια είναι, ότι οι Φαναριώτες είχαν συνδέσει την ύπαρξή τους με την Τουρκοκρατία. Γι’ αυτό και αντιδρούσαν όχι μόνο στην πραγματοποίηση κάθε επαναστατικής ιδέας αλλἀ και στην απλή ονομασία «Ελλην»
– Ο Ευγένιος Βούλγαρης διώχθηκε γι’ αυτές του τις αντιλήψεις. Η Αθωνιάδα Σχολή, στην οποία δίδασκε, έκλεισε. Τον περιέθαλψε όμως η τσαρίνα Αικατερίνη και τον έκανε αρχιερέα Χερσώνος.
– Ο Ευρωπαϊκός πολιτισμός σχετίζεται μόνο με τις χιλιαστικές δοξασίες; Δεν πιστεύει η Ευρώπη στις αρχές της δικαιοσύνης, της ισότητας και του αλτρουϊσμού; Άλλο εάν τα πιστεύει και άλλο εάν μπορεῖ να τα εφαρμόσει. Μήπως αυτό δεν έγινε και στον Χριστιανισμό;

Κ α κ ά   τ α   ψ έ μ α τ α !
– Η Ελλάδα κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους, οι Έλληνες έγιναν τυπικά Ρωμαίοι πολίτες (εξ αυτού και το «Ρωμιός») αλλά ποτέ δεν πίστεψαν ότι δεν ηταν Έλληνες!!
– Το Βυζάντιο ήταν κατ’ όνομα Ελληνικό αλλά στην ουσία ήταν η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η οποία εδίωξε κάθε τι το Ελληνικό
– Είναι ανυπολόγιστες οι καταστροφές, οι διωγμοί, οι εξανδραποδισμοί και οι ισοπεδώσεις των αρχαίων Ελληνικών ναών που προκλήθηκαν εκ μέρους των Βυζανινῶν εις βάρος των Ελλήνων, των κατοίκων της κυρίως Ελλάδος
– Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης έχουμε σύζευξη του Ελληνικού και Χριστιανικού πολιτισμού, γνωστού με τον όρο «Ελληνοχριστιανικός Πολιτισμός» (πρόταση Σπ. Ζαμπέλιου).

Α π ο ρ ί α ς   α λ λ ά   κ α ι   α π ε λ π ι σ ί α ς   ά ξ ι ο
Επιτρέπεται η παραπληροφόρηση, η συσκότιση γεγονότων και η εξαγωγή παραλόγων συμπερασμάτων;

(στοιχεία από περ. «Ιχώρ»  Μάρτιος 2004,  Μάρτιος 2005)

Advertisements

Διαπιστώσεις!!

Α υ τ ό   θ α   π ε ι   ἰ σ α   δ ι κ α ι ώ μ α τ α   σ τ η   δ η μ ο κ ρ α τ ί α

Να βρίσκονται αγκαλιά με τις Κυριακάτικες εφημερίδες
Μεγαλειώδη έργα ανθρώπων του πνεύματος μαζί με
Συνταγές μαγειρικής, περιοδικά αστρολογίας και διαφημιστικά φυλλάδια!!

Χαιρεκακίες … για τη Γυναίκα και το Γάμο

– Παντρέψου οπωσδήποτε. Αν πάρεις καλή γυναίκα θα είσαι ευτυχισμένος, αλλιώς θα γίνεις φιλόσοφος
Σωκράτης

– Στό σπίτι μου είμαι το αφεντικό. Η γυναίκα μου παίρνει απλώς τις αποφάσεις
Γούντι Ἀλεν

– Μετά το γάμο άνδρας και γυναίκα γίνονται δύο πλευρές ενός νομίσματος. Δεν μπορούν να συναντηθούν, αν και βρίσκονται πάντα μαζί!
Χέμαντ Τζόσι

– Ήμουν άτυχος και με τις δυο γυναίκες μου. Η πρώτη μ’ εγκατέλειψε και η δεύτερη δεν το έκανε
Πάτρικ Μέρεϊ

– Η γυναίκα μου κι εγώ ήμασταν ευτυχισμένοι για 20 χρόνια. Μετά συνναντηθήκαμε!
Ρόντεϊ Ντέιντζερφιλντ

(επιλογή από εφημ. «Ενημέρωση»  30/5/2015)

Στοιχειώδεις πληροφορίες σχετικές με υγιεινή διατροφή

Τ σ ι π ο ύ ρ ε ς
– Του ιχθυοτροφείου ειναι σχετικά μικρές και ισομεγέθεις. Περίπου 500 – 600 γραμ. η κάθε μία
– Σπάνια μπορεῖ να προέρχεται και μία μεγάλη τσιπούρα από ιχθυοτροφείο αλλά αυτή θα είναι με πρησμένη κοιλιά (απο το λίπος)
– Το δέρμα της τσιπούρας του ιχθυοτροφείου είναι πιο σκούρο από αυτό της πελαγίσιας και δεν λαμπυρίζει

Ο σ τ ρ α κ ο ε ι δ ή
– Δεν αγοράζουμε ποτέ ἀνοιχτά οστρακοειδή
– Για να ελέγξουμε τα κλειστά, παίρνουμε δειγματοληπτικά μερικά και τα χτυπάμε σε σκληρό αντικείμενο. Εάν ο κτύπος που παράγεται είναι σαν της πέτρας και όχι κούφιου αντικειμένου, τότε είναι καλά
– Να προτιμάμε να τρώμε όστρακα κατα τους μήνες που το όνομά τους έχει το γράμμα «ρ»
– Να  προτιμάμε νά αγαράζουμε όστρακα όταν το φεγγάρι είναι μικρό. Όσο το φεγγάρι μεγαλώνει, τόσο τα όστρακα αδειάζουν!

Μ α λ ά κ ι α
– Όσο πιο σκληρό είναι το χταπόδι, τόσο πιο φρέσκο. Το πολύ φρέσκο είναι σκληρό σαν το δάχτυλό μας!
– Όσο πιο πολύ μελάνι έχει το καλαμάρι και η σουπιά, τόσο και πιο φρέσκα είναι

Ψ α ρ ι α   ( γ ε ν ι κ ά )
– Το φρέσκο ψάρι είναι άκαμπτο και όταν πιέζεις με το δάχτυλο το σώμα του δεν αφήνει βαθούλωμα

Ψ α ρ ο τ α β έ ρ ν ε ς
– Είναι συνηθισμένο νά εξαπατούν τον πελάτη ως εξής. Τον καλούν να επιλέξει το ψάρι της αρεσκείας του προτού το μαγειρέψουν. Όταν ο πελάτης επιστρέψει στη θέση του, τότε αυτοί βγάζουν ένα ακριβώς ίδιο ψάρι από τα μπαγιάτικα που έχουν στο ψυγείο και του μαγειρεύουν αυτό.
– Για να αποφύγουμε την κοροϊδία, θα πρέπει νά σημαδεύουμε το ψάρι που έχουμε διαλέξει (να του αφαιρούμε τα μάτια, να του κόβουμε την ουρά ή ένα πτερύγιο, κλπ)
Να μη ντρεπόμαστε να προβαίνουμε σε αυτή την ενέργεια, διότι είναι συνηθισμένο φαινόμενο η απάτη αυτή. Άλλωστε υποτιμάται βάναυσα ο πελάτης!

(στοιχεία από εφημ. «Φωνή Μεγάρων – Ν. Περάμου  ἄρθρο Γιάννας Γιακουμάτου)

Ὑπογεννητικότητα. Τό σαράκι τοῦ Ἔθνους

– Στήν Ἀρχαία Ἑλλάδα ἡ ἀγαμία ἦταν ὄνειδος ὄχι μόνο γιά τίς γυναῖκες ἀλλά καί γιά τούς ἄνδρες
– Στή Σπάρτη οἱ ἄγαμοι δέν ἀναλάμβαναν δημόσια ἀξιώματα οὔτε μέρος σέ δημόσια θεάματα
– Ὅσοι ὑπερέβαιναν τό τριακοστό ἔτος καί παρέμεναν ἄγαμοι δικάζονταν μέ γραφήν (= δίκην) «ὀψιγαμίου»
– Ὅσοι δέν νυμφεύονταν καθόλου δικάζονταν μέ γραφήν (= δίκην) «ἀγαμίου»
– Οἱ μή συνάπτοντες γάμον δικάζονταν μέ γραφήν (= δίκην) «κακογαμίου»
– Ὅσοι γέροντες νυμφεύονταν μέ νεαρές κοπέλλες δικάζονταν ὡς «ἐσχατόγηροι»

Ὁ θεσμός τοῦ γάμου θεωρεῖτο ἱερός καί εἶχε ἀναχθεῖ στό ἐπίπεδο τῶν θεῶν
– Στούς Μινωίτες τελοῦντο ἀναπαραστάσεις τῶν γάμων τοῦ ‘Υπερτάτου Θεοῦ καί τῆς Θεᾶς
– Στή Γόρτυνα ἑορταζόταν ὁ γάμος τοῦ Διός καί τῆς Εὐρώπης
– Στήν κλασσική Ἀθήνα τελεῖτο ὁ γάμος τοῦ Διονύσου μέ τήν γυναίκα τοῦ βασιλιά

Ἡ Πορνεία (ἀπό τό ρῆμα πέρνημι = πουλάω τό σώμα μου) στήν Ὁμηρική ἐποχή ἦταν μᾶλλον ἄγνωστη

Ἡ Ὁμοσεξουαλικότητα
– Δέν ὑπάρχει οὔτε σέ ἴχνη στήν Ὁμηρική περίοδο
– Στιγματίζονταν μάλιστα οἱ τοιοῦτοι μέ τήν προσωνυμία «κίναιδοι» (ὡς κινοῦντες τήν αἰδώ)

(στοιχεῖα ἀπό «Γάμος, Δομές καί Θεσμοί στήν Ἀρχαία Ἑλλάδα»  ἐκδ. Ψυχογιός  2015)

Ἑλλάδα. Μιά χώρα πού ζεῖ ἀπό τά δάνεια

1 ο    δ ά ν ε ι ο :   1 8 2 4
Ποσό:  800 000 λίρες στερλίνες
Διάρκεια:  36 ἔτη
Παρακαταθήκη:  Ἡ Ἑλληνική Ἐθνική Περιουσία

2 ο   δ ά ν ε ι ο :   1 8 2 5
(σέ ἕνα χρόνο!)
Ποσό: 2 000 000 λίρες στερλίνες
Τό ποσό πού τελικά ἐκκαθαρίστηκε ἦταν: 816 000 λίρες!
Καί ἀπό αὐτό ἀκόμη τό ποσό, ἀντί νά σταλοῦν χρήματα στούς ἀγωνιζομένους, παραγγέλθηκαν ἀτμοκίνητα πλοῖα … σέ Ἀγγλικά ναυπηγεῖα καί φρεγάτες στίς ΗΠΑ.

3 ο    δ ά ν ε ι ο :   1 8 8 1 – 1 8 9 3
Στήν οὐσία 9 δάνεια σέ περίοδο 12 ἐτῶν, ἐπί πρωθυπουργίας Χαριλάου Τρικούπη
Ποσό: 640 000 000 φράγκων
Στήν Ἑλλάδα ἔφθασαν μόνο 465 200 000 φράγκα
Ἀποτέλεσμα: Ἡ οἰκονομική χρεωκοπία τοῦ 1893

4 ο    δ ά ν ε ι ο :   1 9 2 8  –  1 9 3 2

5 ο    δ ά ν ε ι ο :   Τ ό   Κ α τ ο χ ι κ ό   1 9 4 0  – 1 9 4 4
Τό ὁποῖο μᾶς ἐπιβλήθηκε ἀπό τούς Γερμανούς κατακτητές (πρώτη φορά δανείσαμε!)
Ποσό: 45 000 000 χρυσές λίρες πού ἀντιστοιχοῦν σέ 4 δισ. δολάρια
Ἐάν ὑπολογισθεῖ ἕνας τόκος περί τό 3%, τότε τό χρέος τῶν Γερμανῶν πρός τήν Ἑλλάδα φθάνει τά 13 δισ. δολάρια.

6 ο     δ ά ν ε ι ο :
Τά τελευταῖα μέ τά Μνημόνια

Ὁ   Θ ε ό ς   ν ά   τ ά   κ ά ν ε ι   τ ε λ ε υ τ α ῖ α ! !

Τσιγάρο ὁ Ἐξωλοθρευτής

Τ ε λ ε υ τ α ῖ α   δ ε δ ο μ έ ν α

Σ ύ μ φ ω ν α   μ έ   τ ό ν   Π. Ο. Υ   ( Π α γ κ ό σ μ ι ο   Ὀ ρ γ α ν ι σ μ ό   Ὑ γ ε ί α ς )
– Τό 1/3 τοῦ παγκόσμιου ἐνήλικου πληθυσμοῦ εἶναι καπνιστές
– Στήν Ἑλλάδα 1 στούς 2 καπνίζει
– Τό κάπνισμα προκαλεῖ 4 000 000 θανάτους ἐτησίως σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο καί 550 000 θανάτους ἐτησίως στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση
– Οἱ θάνατοι οἱ ὀφειλόμενοι στό τσιγάρο εἶναι περισσότεροι ἀπό τό σύνολο τῶν θανάτων τῶν ὀφειλομένων σέ τροχαῖα ἀτυχήματα, σέ ἀλκοόλ, σέ ναρκωτικά, σέ ἀνθρωποκτονίες καί σέ αὐτοκτονίες!!
– Ἕνας καπνιστής ἔχει περίπου 10 χρόνια λιγότερο προσδόκιμο ἐπιβίωσης (δηλαδή πεθαίνει νωρίτερα κατά 10 χρόνια!) καί 12 χρόνια λιγότερα ὑγιοῦς ζωῆς ἀπό ἕνα μή καπνιστή
– Ἡ ἔκθεση στό «παθητικό κάπνισμα» αὐξάνει κατά 30% τόν κίνδυνο θανάτου ἀπό στεφανιαία νόσο
– Ὑπολογίζεται ὅτι 37% τοῦ πληθυσμοῦ ἐκτίθεται στό παθητικό κάπνισμα
– Στίς γυναῖκες τό 50% τῶν καρδιακῶν συμβάντων σχετίζεται μέ το κάπνισμα

Δ ι α κ ο π ή   κ α π ν ί σ μ α τ ο ς   κ α ί   ο ἱ   ἐ ξ   α ὐ τ ο ῦ   ὠ φ έ λ ε ι ε ς
– Γιά νά μειωθεῖ ὁ κίνδυνος ἐμφάνισης στεφανιαίας νόσου κατά 50% χρειάζονται 2 ἕως τέσσερα χρόνια
– Γιά νά ἐξαλειφθεῖ τελείως ὁ ἀνωτέρω κίνδυνος χρειάζονται 20 χρόνια!

Π α θ η τ ι κ ό   κ ά π ν ι σ μ α   κ α ί   π α ι δ ι ά
-Τό παθητικό κάπνισμα στά παιδιά ἐκτός ἀπό τόν κίνδυνο τῆς στεφανιαίας νόσου αὐξάνει καί αὐτόν τῆς ἀθηρωμάτωσης τῶν καρωτίδων (φόβος γιά ἀγγειακό ἐγκεφαλικό ἐπεισόδιο σέ ὄχι πολύ μεγάλη ἡλικία)
– Οἱ γονεῖς πού ἐκθέτουν τά παιδιά τους σέ παθητικό κάπνισμα ἐγκληματοῦν

(στοιχεῖα ἀπό περ. «Ἀθήρωμα»  Ἀπρίλ.- Ἰούν. 2015  σελ. 3-6)