Ἡ ἀξία κάθε λεπτοῦ στή ζωή μας

Ὅσο κι ἄν κανείς προσέχει
ὅσο κι ἄν τό κυνηγᾶ
πάντα, πάντα θά’ ναι ἀργά
δεύτερη ζωή δέν ἔχει

Ὀδυσσέας Ἐλύτης

Advertisements

Ἐρώτημα στή Χρυσή Αὐγή

Γιατί διαμαρτύρονται γιά τήν συμπεριφορά τῶν κρατούντων εἰς βάρος τους;
Αὐτοί ποιές ἠθικές ἀρχές σέβονταν καί τηροῦσαν στό Κοινοβούλιο καί στήν κοινωνία;

Ἐρώτημα στή Δημοκρατία

Ποιούς ἄλλους κακοποιούς ἔχει διασύρει ἔτσι, ὅπως τούς κοινοβουλευτικούς ἐκπροσώπους τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς καί τόν ἀρχηγό της;
Εἶναι ὅλοι φονιάδες; Ἔχει βγεῖ ἐπ’ αὐτοῦ δικαστική ἀπόφαση;
Καί ἐάν ἀκόμη ἦταν, ἡ μέν τιμωρία ἐπιβάλλεται, ὁ διασυρμός ὄχι. Θυμίζει ἐποχές τοῦ Μάο στήν Κίνα.

Ὁ Χορός τοῦ Ζαλλόγγου. Ἀπάντηση στή Ρεπούση

Ὁ Χορός τοῦ Ζαλόγγου σάν ἱστορικό γεγονός:
«Αἱ γυναῖκες δέ, κατά τήν δευτέραν ἡμέραν βλέπουσαι ταύτην τήν κτηνώδη περίστασιν, ἐσυνάχθησαν ἕως ἑξήκοντα ἐπάνω εἰς ἕνα πετρώδη κρημνόν. Ἐκεῖ ἐσυμβουλεύθησαν καί ἀπεφάσισαν, ὅτι καλύτερα νά ριφθοῦν κάτω ἀπό τόν κρημνόν, διά ν’ ἀποθάνουν, πάρεξ νά παραδοθοῦν διά σκλάβους εἰς χείρας τῶν Τούρκων. Ὅθεν, ἁρπάξαντες μέ τάς ἰδίας χείρας τά ἄκακα καί τρυφερά αὐτῶν βρέφη, τά ἔρριπταν κάτω ἀπό τόν κρημνόν. Ἔπειτα αἱ μητέρες πιάνονται μία μέ τήν ἄλλη τά χέρια τους, ἄρχισαν καί ἐχόρευαν. Χορεύουσε δέ ἐπηδοῦσαν εὐχαρίστως μία κατόπιν τῆς ἄλλης ἀπό τόν κρημνόν».

Διήγηση Χριστοφόρου Περαιβοῦ, ἀγωνιστή τοῦ 1821 καί ἱστορικοῦ
(ἐφημερ.»Ἐνημλερωση» 17/8/2013  σελ.9)

Μιά μεγάλη ἀγάπη

Μέσα στά πάθη καί τόν ἐμφύλιο σπαραγμό, πού κλυδωνίζεται πάλι τό σκάφος τῆς Πατρίδας μας, διέκρινα μιά μεγάλη ἀγάπη. Τῆς κόρης τοῦ Μιχαλολιάκου πρός τόν πατέρα της.
Καί στίς ἐρήμους ἀκόμη ὑπάρχουν κάκτοι, πού βγάζουν ἄνθη ἀπερίγραπτα

Σοφά ἀποφθέγματα

«ἅμα δέ κιθῶνι ἐκδυωμένω συνεκδύεται καί τήν αἰδῶ γυνή»

Τήν ὥρα πού γδύνεται μιά γυναίκα μπρός σέ ἄλλον ἄνδρα, ἐκείνη τήν ὥρα πετάει ἀπό πάνω της καί κάθε τσίπα

(Ἡροδότου I 8)
«Λεξικόν τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης» Ἰωάν, Σταματάκου

Σκέψεις σοβαρές χωρίς νά διεκδικοῦν τό ἀλάθητο

Ἡ Χρυσή Αὐγή κατηγορεῖτο, ὅτι φερόταν ἀσεβῶς στό ναό τῆς δημοκρατίας στή Βουλή.
Τό ἴδιο κάνει καί ἡ Κυβέρνηση. Φέρεται ἀσεβῶς πρός τούς ἐκλεγμένους ἐκπροσώπους τοῦ λαού, προτοῦ αὐτοί καταδικασθοῦν. Ὁ διασυρμός σέ μία δημοκρατία εἶναι χειρότερος ἀπό τήν φυλάκιση καί γεννᾶ τήν ἀναρχία.
Πρώην πρωθυπουργοί μέ βαρύτατες εἰς βάρος τους κατηγορίες ἀρνήθηκαν, χωρίς ἐπιπτώσεις, ἀκόμη καί νά παραστοῦν στό δικαστήριο καί πρώην ὑπουργοί, πρωτοκλασσάτοι τοῦ κόμματος, φυγαδεύονται ἀπό τίς πίσω πόρτες τῶν δικαστηρίων.
Ἡ δημοκρατία ἀπαιτεῖ ἰσότητα σέ ὅλα.