Η καύση των νεκρών στα Ευρωπαϊκά κράτη

Α ρ ι θ μ ό ς   α π ο τ ε φ ρ ω τ η ρ ί ω ν   κ ά θ ε   χ ώ ρ α ς
Η   Αυστρία   διαθέτει   11   αποτεφρωτήρια
Το Βέλγιο           «           10              «
Η  Τσεχία            «           27              «
Η   Δανία             «          32              «
Η   Φιλανδία       «          20              «
Η   Γαλλία            «          107            «
Η   Γερμανία       «          121             «
Η   Μ. Βρετανία  «         244             «
Η   Ουγγαρία       «         11               «
Η   Ιρλανδία         «         3                 «
Η   Ιταλία             «          37               «
Το  Λουξεμβούργο         1                 «
Η   Ολλανδία       «          59               «
Η   Νορβηγία       «          40               «
Η   Πορτογαλία    «          4                 «
Η   Ισπανία           «           95              «
Η   Σουηδία          «           69              «

Τ η ν   α π ο τ έ φ ρ ω σ η   ε π ι λ έ γ ο υ ν
Στην  Αυστρία         το   23%  των κατοίκων
Στο    Βέλγιο            το   38%                «
Στην  Τσεχία            το   78%                «
Στη    Δανία             το  72%                 «
Στη    Φιλανδία       το  30%                 «
Στη    Γαλλία            το  21%                 «
Στη    Γερμανία       το   41%                «
Στη    Μ. Βρετανία το   73%                «
Στην  Ουγγαρία      το   37%                «
Στην  Ιρλανδία        το   8%                  «
Στην  Ιταλία             το   8%                  «
Στο   Λουξεμβούργο     37%                «
Στην Ολλανδία        το  51%                 «
Στην  Νορβηγία       το  32%                «
Στην  Πορτογαλία   το  24%                 «
Στην  Ισπανία           το  22%                «
Στην  Σουηδία          το  71%                «

Advertisements

Κύρια αίτια της άλωσης της Πόλης

«Δεν υπάρχει έλεος ούτε συμπάθεια, μόνο μίσος και αναίδεια. Οι κύριοί μας είναι άδικοι. αυτοί που μας κυβερνούν αρπακτικοί. οι δικαστές μας διεφθαρμένοι. οι διαιτητές μας ψεύτες. οι πολίτες απατεώνες. οι επαρχιώτες χωρίς κρίση. και οι πάντες εν γένει ευτελείς … Αυτές και άλλες είναι οι αμαρτίες που μας καθιστούν άξιους των τιμωριών με τις οποίες ο Θεός μας επισκέπτεται ως πληρωμή γι’ αυτά τα λάθη και άλλες ίσης βαρύτητας κακοήθειες. Έτσι ο Θεός τιμωρεί το λαό του».

(Ἰωσήφ Βρυέννιος. Θεολόγος, μέγας διδάσκαλος του15ου αιώνος. Μοναχός της μονής Στουδίου)

Το Ιατρικό κατεστημένο στην Κωνσταντινούπολη

Από το 1261 έως το 1453 αναφέρονται περίπου 89 ιατροί, ο αριθμός των οποίων παρουσιάζει μία έκρηξη από το 1400 έως την άλωση.
Οι ιατροί ανήκουν ως επί το πλείστον στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα, «ενώ αρκετοί από αυτούς αποτελούν πάγια μέλη της βυζαντινής αυλής, ή σωστότερα αυλών, τόσο στην Κωνσταντινούπολη όσο και στον Μυστρά. Πρόκειται για την αιχμή του δόρατος αυτού που έχει χαρακτηρισθεί στη Δύση «ιατρικοποίηση της κοινωνίας», μία περίοδος από το 1250 έως το 1450, που ορίζεται από το αυξανόμενο ενδιαφέρον και την εκτίμηση για τη λόγια ιατρική με την ταυτόχρονη σταδιακή χειραφέτηση της άσκησής της από τη σφαίρα της χριστιανικής φιλανθρωπίας. Οι επαγγελματίες γιατροί αποτελούν πλέον αγαθό, προσφέρουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της αγοράς»

(«Ιστορικά» εκδ. Ελευθεροτυπία  τευχ. 238  σελ. 11)

Η Πόλις εάλω

 Τ ε λ ε υ τ α ί ο ι   α υ τ ο κ ρ ά τ ο ρ ε ς.    Η   γ ε ν ι ά   τ ω ν   Π α λ α ι ο λ ό γ ω ν
Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγος: είχε δύο υιούς, τον Μανουήλ  και τον Ανδρόνικο. Ο Μανουήλ είχε τέσσερις υιούς: τον Κωνσταντίνο, τον Ιωάννη, τον Θωμά και τον Δημήτριο

Μιχαήλ   Η’   Παλαιολόγος  * Ανδρόνικος
*  Μανουήλ
Ι                        Ι             Ι                   Ι
Ιωάννης Η’   Θωμάς  Δημήτριος  Κωνσταντίνς ΙΑ’

Όταν πέθανε ο Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγος τον αντικατάστησε στην αυτοκρατορία ο Ιωάννης Η’ Παλαιολόγος και μετά τον θάνατο αυτού τελευταίος αυτοκράτωρ στέφεται ο Κωνσταντίνος ΙΑ’ Παλαιολόγος

Κ α τ ά σ τ α σ η   τ η ς   Π ό λ η ς   π ρ ι ν   α π ό   τ η ν   ά λ ω σ η

Η Κωνσταντινούπολη ήταν γεμάτη ερείπια. Ο πληθυσμός της από 1 000 000 τον 12ο αιώνα είχε μειωθεί σε 100 000.
Δεν υπήρχαν χρήματα να επισκευασθούν τα κτίριά της και τα περισσότερα ήταν μη κατοικήσιμα, έτοιμα να καταρρεύσουν.
Ο αυτοκράτορας δεν είχε χρήματα για να μεταβεί στην Πόλη … και τον μετέφεραν καταλανικές γαλέρες.

Το ανοϊκό σύνδρομο της Κυβέρνησης τού … χωρίς Τσίπ(ρ)α

– Δεν γνωρίζω να υπήρξε άνδρας στην ελληνική πολιτική σκηνή που να είπε τόσα ψέματα και να γελοιοποιήθηκε τόσο πολύ στα ΜΜΕ και στα θέατρα προτού ακόμα λήξει η θητεία  του

– Δεν θυμάμαι άλλον πολιτικό που να γελάει όταν ξεμπροστιάζεται στην αγορά από τον λαό. Που να μη τον απασχολούν οι προπηλακισμοί των βουλευτών του στις επαρχίες όπου ψηφίζονται

– Δεν μπορώ ακόμη να ανεχθώ την καταρράκωση του πρωθυπουργικού αξιώματος:

* Όταν αποφασίζει ομόφωνα η κυβέρνηση να προβεί σε μία ιδιωτικοποίηση και την επομένη βγαίνει ο κάθε υφυπουργός και δεν υπογράφει την σύμβαση (την οποία και αυτός ο ίδιος είχε ψηφίσει!!)
*  Όταν ο υπουργός του των οικονομικών είχε γίνει θέατρο παγκοσμίως εις βάρος της πολυπαθούς χώρας μας σε κρίσιμες στιγμές και δεν τολμούσε να τον πετάξει έξω.
*  Όταν η πρόεδρος της Βουλής καταδιέσυρε τον θεσμό αυτό με διαγωγή ανθρώπου φαινομενικά άκρως εμπαθούς αλλά ουσιαστικά ψυχοπαθούς και δεν την εστελνε σπίτι της
*  Όταν υπάρχουν υπουργοί του, οι οποίοι παίζουν μπροστά στα μάτια του λαού θέατρο του παραλόγου. Από τη μία υπογράφουν τις προαποφασισμένες συμβάσεις και από την άλλη βγαίνουν έξω δίπλα στα πανώ των αντιφρονούντων και … αντιπολιτεύονται τον εαυτό τους!
*  Όταν ανέχεται τους βουλευτές του που σηκώνονται από τα έδρανα της Βουλής και κλαίνε μπροστά στους λοιπούς της αντιπολίτευσης, επειδή άλλα ήθελαν και άλλα ψήφισαν, και δεν τους πιάνει από το αυτί να τους στείλει στη μαμά τους … για να ενηλικιωθούν πρώτα
*  Όταν δέχεται χωρίς στοιχειώδη αντίδραση αυτός που τον στηρίζει στην Κυβέρνηση να κάνει φιλολαϊκή πολιτική με τρόπο προκλητικά τιποτένιο προκαλώντας το δημόσιο αίσθημα και υποτιμώντας τη νοημοσύνη των ανθρώπων
*  Όταν ένας αγράμματος και αμετροεπής υπουργός του παίζει συνεχώς με τους θεσμούς, ανακαλεί μετά και δικαιολογείται, επανέρχεται δριμύτερος σε άλλο πεδίο και δημιουργεί νέες αναστατώσεις, τις οποίες ακολουθεί επίσκεψη στον αρχιεπίσκοπο προς εξομάλυνση των σχέσεων … και «τούμπαλιν και τανάπαλιν»
*  Όταν καθιστά υπεύθυνη στο πιο προβληματικό υπουργείο μια κυρία, που βλέπει τους λαθρομετανάστες με τον προβληματισμό μιας γριούλας που χαζεύει στο δρόμο από το παράθυρό της στη γειτονιά που μένει.

Έ ρ ώ τ η μ α   μ έ γ α   κ α ι   μ ο ν α δ ι κ ό
Υπάρχει λαός που ανέχεται όλα αυτά;

Ενημερωτικά στοιχεία σχετικά με την καύση των νεκρών

Π ο ι ο ι   α π ο δ έ χ ο ν τ α ι   τ η ν   κ α ύ σ η   ν ε κ ρ ώ ν
ο Βουδισμός
ο Ινδουϊσμός
ο Ταοϊσμός  και
Ο Χριστιανισμός (Καθολική Εκκλησία – Προτεστάντες – και όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες)
πλην της Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας (!)

Σ η μ α ν τ ι κ ή   π λ η ρ ο φ ο ρ ί α
Γ ί ν ε τ α ι   α π ο τ έ φ ρ ω σ η   ο σ τ ώ ν

Και στην περίπτωση που προτιμάμε την ταφή αντί της καύσης και τότε ακόμη το πρόβλημα δεν λύνεται επαρκώς.
Εάν δεν διαθέτουμε οικογενειακό τάφο (και πόσοι διαθέτουν κάτι τέτοιο!), τότε θα υποχρεωθούμε να ξεθάψουμε τον άνθρωπό μας μετά από τρία χρόνια και να διαφυλάξουμε τα οστά του.
Και σε αυτή την περίπτωση, αφού το σώμα υπέστη την διαδικασία της φθοράς και έμεινε μόνο ο σκελετός, μπορούμε να τον καύσουμε και να διατηρήσουμε την σκόνη του αντί για το σύνολο των οστών του αποσυναρμολογημένο και σε πλείστες περιπτώσεις κακώς διαφυλαγμένο (σκελετοι πεταμένοι σε λάκκους, κλπ).
Πληροφορίες επ’ αυτού: «Επιτροπή για το δικαίωμα της αποτέφρωσης των νεκρών στην Ελλάδα».

Ποιος είναι ο γείτονας

Α π ό   τ η ν   Γ ε ν ο κ τ ο ν ί α   τ ω ν   Α ρ μ ε ν ί ω ν
«Χρονικά του Πόντου» Μητροπολίτου Τραπεζούντος Χρυσάνθου

«… Την ιδίαν ημέραν της δημοσιεύσεως της επισήμου δηλώσεως περί εξώσεως των Αρμενίων περί τους 300 εκ των ζωηροτέρων νέων Αρμενίων συλληφθέντες, ετέθησαν εντός φορτηγίδος, ήτις μετά την δύσιν του ηλίου  ηνοίχθη εις το πέλαγος έναντι των Πλατάνων, και εκεί εσφάγησαν όλοι υπό των δια βενζινιπλοίου παραπλευσάντων τη φορτηγίδι τσετσένων, τα δε πτώματα των φονευθέντων ερρίφθησαν εις την θάλασσαν. Την παραμονήν της εξώσεως Αρμένιαι μητέρες έξαλλοι και μόλις δια της εισπνοής αιθέρος συγκρστούμεναι, παρέθετον τας θυγατέρας αυτών εις τον μητροπολίτην προς διαφύλαξιν …
… Ο έξω της Τραπεζούντος και ανατολικώς αυτής ρέων ποταμός Πυξίτης ή Δαφνοπόταμος επληρώθη πτωμάτων. Οι παίδες των Αρμενίων επιβιβαζόμενοι εις λέμβους και φορτηγίδας ερρίπτοντο εις την θάλασσαν και επνίγοντο …
… οι εις τα εργατικά τάγματα άμα τη επιστρατεύσει καταταχθέντες Αρμένιοι ετυφεκίσθησαν πάντες εντός τάφρων, ας υπεχρεώθησαν οι ίδιοι να ορύξωσιν εις βάθος εξικνούμενον μέχρι της οσφύος αυτών»

(«Γη του Πόντου» Δημ. Ψαθά Α’ τόμ.  Αθήνα 2014  σελ. 167-168)

Α ν α σ τ ο χ α σ μ ο ί
– Αυτά δεν έγιναν πριν από 1000 χρόνια, σε παρωχημένους απολίτιστους καιρούς, αλλά τώρα πριν από 2- 3 γενιές.
– Η ομόνοια και η αγάπη είναι η καλύτερη άμυνα κατά του εχθρού, κάτι που λείπει συνήθως από εμάς.
– Η μοίρα ενός λαού κρίνεται από το μορφωτικό του επίπεδο και από τη διατήρηση της μνήμης
– Δεν θέλω να θυμάμαι για να εκδικηθώ αλλά για να προλάβω ένα νέο κακό
– Δεν πρέπει να ξεχνώ, ότι και οι πλέον πολιτισμένοι λαοί, όταν είναι κατακτητές, φέρονται ως αιμοβόρα κτήνη.
– Το σαράκι του έθνους είναι η ρήξη των δεσμών με την ιστορία, την θρησκεία, την παράδοση και τους θεσμούς.
–  Το δηλητήριο στο ποτήρι του λαού είναι η άκριτη και επιπόλαιη υιοθέτηση υποβολιμιαίων ιδεών που διοχετεύονται έμμεσα και δόλια από τους ισχυρούς της γης