Ἰατρικές συμβουλές. Παραθερισμοί σέ μεγάλο ὑψόμετρο

Οἱ κίνδυνοι οἱ προερχόμενοι ἀπό τή θάλασσα εἶναι συνήθως γνωστοί. Ἐκεῖνοι ὅμως πού ὀφείλονται στό μεγάλο ὑψόμετρο εἶναι ἐν πολλοῖς ἄγνωστοι καί ὕπουλοι.
Οἱ ἐπισκεπτόμενοι χωριά πού βρίσκονται σέ ἀρκετά μεγάλο ὑψόμετρο εἶναι δυνατόν νά ἀντιμετωπίσουν προβλήματα λόγω μικροτέρας περιεκτικότητας τῆς ἀτμοσφαίρας σέ ὀξυγόνο. Αὐτό ἐξαρτᾶται ἐπίσης καί ἀπό τήν κατάσταση τοῦ ὀργανισμοῦ ἑκάστου, ἀπό τήν ἡλικία του καί ἀπό τίς νόσους πού πιθανόν νά πάσχει.

Σ υ μ π τ ώ μ α τ α .
–  ἔντονη κόπωση, ταχυσφυγμία καί ταχύπνοια, ἴλιγγοι, βόμβοι στ’ αὐτιά, κεφαλαλγία καί τελικά ψυχική διέγερση πού καταλήγει σέ ἀτονία καί ἀκατανίκητη τάση γιά ὕπνο.
–  Ὅσο ταχυτέρα εἶναι ἡ ἀνάβαση στό βουνό, τόσο καί τά συμπτώματα εἶναι ἐντονώτερα.
– Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τίς μεγάλες ἡλικίες καί γιά τίς διάφορες νόσους.

Ἀ ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η
–  Ἄμεση κατάβαση σέ χαμηλότερα ὕψη
–  Κατάκλιση τοῦ πάσχοντος καί ἀποφυγή κάθε κόπωσης.
–  Ἐνθάρρυνσή του πρός τόνωση τοῦ ψυχισμοῦ του καί διαβεβαίωσή του, ὅτι ὅλα εἶναι ἀναστρέψιμα.
–  Ἀντιμετώπιση τῶν ἐπί μέρους διαταραχων τοῦ ὀργανισμοῦ: παυσίπονα, ἀντιϋπερτασικά, καρδιοτονωτικά ὑγρά (καφέ, τσάϊ, κόκα κόλα, κλπ)

Ε ἰ δ ι κ έ ς    Ὁ δ η γ ί ε ς
–  Οἱ πάσχοντες ἀπό καρδιοαναπνευστικά προβλήματα νά συμβουλεύοναι τόν θεράποντα ἰατρόν πρίν ἀπό τήν ἐπίσκεψη σέ τέτοιες περιοχές.
–  Οἱ γυναῖκες σέ κατάσταση ἐγκυμοσύνης νά μή ταξιδεύουν ἀεροπορικῶς κατά τό τελευταῖο τρίμηνο τῆς κύησης. Κίνδυνος πρόωρου τοκετοῦ.
– Τά νεογέννητα βρέφη δέν πρέπει νά ταξιδεύουν ἀεροπορικῶς κατά τήν πρώτη ἑβδομάδα τῆς γέννησής τους λόγω μειωμένης προσαρμογῆς τῆς ἀναπνευστικῆς λειτουργίας τους στά μεγάλα ὕψη.
–  Οἱ βαριά ψυχιατρικά ἀσθενεῖς, ὅταν ταξιδεύουν ἀεροπορικῶς, θά πρέπει νά βρίσκονται σέ ἥπια καταστολή (μέ τίς ὁδηγίες βέβαια τοῦ ἰατροῦ των). Ὑπάρχει μεγάλος κίνδυνος νά παρουσιάσουν διεγερτικά φαινόμενα μέ ἀπρόβλεπτες συνέπειες.
–  Οἱ συμμετέχοντες σέ ὀρειβασίες σέ μεγάλα ὕψη νά μή ντρέπονται νά γνωστοποιήσουν στόν ὑπεύθυνο τά συμπτώματά τους, ἐάν εἶναι ἔντονα. Κάθε ἀργοπορία αὐξάνει τόν κίνδυνο ἀλλά καί τήν ταλαιπωρία τῆς ὅλης ὁμάδας.
–  Μέ τήν σημερινή τεχνολογική πρόοδο μποροῦμε νά ταξιδεύουμε ἀεροπορικῶς ἄφοβα, ἐκτός σπανίων περιπτώσεων.

Ἀ π ά ν τ η σ η   σ έ   ἀ π ο ρ ί α :
–  Πῶς διαβιοῦν ἄνετα οἱ ἄνθρωποι, καί κυρίως οἱ γέροντες καί οἱ ἀσθενεῖς, σέ χωριά πού βρίσκονται σέ ἀρκετά μεγάλο ὑψόμετρο;
–  Σέ ἐκείνους τούς ἀνθρώπους πού ζοῦν μόνιμα σέ τέτοια ὕψη, ὁ ὀργανισμός τους προσαρμόζεται μέ τό νά δημιουργήσει «ἐρυθροκυττάρωση». Αὐξάνει δηλαδή τόν ἀριθμό τῶν ἐρυθρῶν αἱμοσφαιρίων, οὕτως ὥστε νά δύναται νά προσλαμβάνει ἀπό τό περιβάλλον ὅσο ὀξυγόνο τοῦ χρειάζεται.

Advertisements

Κινητή τηλεφωνία. Προβλήματα συμπεριφορᾶς

–   Το κινητό τηλέφωνο είναι μέσο προς εξυπηρέτηση και όχι προς επίδειξη.

–   Σημειωτέον ότι είναι μία πρόοδος της επιστήμης τόσο σημαντική και τόσο αναπάντεχη, ώστε κανένα έργο επιστημονικής φαντασίας, καμμία προφητεία δεν το είχε προβλέψει.

–   Οι κατ’ ιδίαν συνομιλίες με τα κινητά τηλέφωνα δεν παρουσιάζουν προβλήματα ή επί το ορθότερο, έχουν τα ίδια προβλήματα με τη σταθερή τηλεφωνία.

–  Οι συνομιλίες όμως με τα κινητά τηλέφωνα σε ανθρώπινο περιβάλλον πρέπει να έχουν τους αναγκαίους περιορισμούς, για να μην ενοχλούν τους συνανθρώπους μας.

Μ ε ρ ι κ ά   ε υ κ ο λ ο ν ό η τ α   π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α

–  Όταν ταξιδεύουμε με το μετρό, δεν πρέπει να συνομιλούμε συνεχώς σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής ταλαιπωρούντες τους άλλους τρεις που κάθονται δίπλα και απέναντί μας.

–  Το ίδιο ισχύει και όταν είμαστε όρθιοι, στιβαγμένοι ανάμεσα σε άλλους, είτε αυτό λέγεται μέσο συγκοινωνίας είτε ουρά στήν τράπεζα, κλπ.
Εάν βρισκόμαστε ανάμεσα σε λίγους ορθίους αποφεύγουμε να μιλάμε επί πολλήν ώρα, όταν κατά σύμπτωση μιλοῦν και άλλοι δύο τρεῖς ταυτόχρονα. Απαράδεκτη … συναυλία.

–  Εάν βρισκόμαστε σε συγκοινωνιακό μέσο ξένης χώρας καί μιλάμε στο τηλέφωνο στή δική μας γλώσσα, τόσο το χειρότερο. Ενστικτωδώς ο  ξενόγλωσσος το εκλαμβάνει σαν βαρβαρισμό.

– Όταν βρισκόμαστε μπροστά σε ταμείο (τράπεζας, σούπερ μάρκετ, κλπ), αποφεύγουμε νά μιλάμε και ταυτόχρονα νά πληρώνουμε.

–  Είναι επικίνδυνο και δεν είναι πρέπον, την ώρα που ξεκινάμε με το αυτοκίνητό μας από το πάρκιν, εκείνη τη στιγμή νά παίρνουμε τηλέφωνο. Φαινόμαστε στους γύρω μας πολύ φτηνοί για μια τέτοια επίδειξη!

– Όταν βαδίζουμε στο δρόμο και διαθέτουμε «μπλου-τουθ» ή κάτι παρόμοιο που μας επιτρέπει να συνομιλούμε χωρίς να έχουμε το ακουστικό στο αυτί, τότε θα πρέπει να συνομιλούμε σιγά και χωρίς χειρονομίες. Ένας που δεν έχει ιδιαίτερες γνώσεις επ’ αυτών θα μας περάσει για τρελλούς!

–  Όταν μιλάμε σέ βεράντα, μπαλκόνι, διάδρομο δημοσίου κτηρίου, καλό θα είναι να πηγαίνουμε σε μία άκρη. Οι διπλανοί μας θεωρούν ότι τους απειλούμε!

–  Όταν βρίσκονται πλησίον μας άγνωστοι, τότε δεν χρησιμοποιούμε απρεπεῖς ἤ αστεῖες λέξεις (βρισιές, χαϊδευτικά, επιφωνήματα αστεία, κλπ). Μας χαρακτηρίζουν ανεξίτηλα!

–  Όταν βρισκόμαστε σε παρέα καί τύχει να μας παίρνουν απανωτά τηλέφωνα μη αναγκαία, τότε κλείνουμε για λίγο το τηλέφωνο.

–  Ό,τι πιο αστείο, οι χειρονομίες τήν ώρα που τηλεφωνάμε. Αποκλείετε να τις δει εκείνος με τον οποίο συνομιλούμε. Στους λοιπούς μόνο γέλιο προκαλούν!

–  Κλείνουμε τό κινητό τηλέφωνο:
Στους ιερούς ναούς, ακόμη και όταν είναι άδειοι από κόσμο.
Στους θαλάμους ασθενών στα νοσοκομεία, όταν πρόκειται για ολιγόλεπτη επίσκεψή μας.
Σε μουσεία, εκθέσεις, θέατρα, κλπ
Σε ομιλίες, συγκεντρώσεις, κλπ.

–  Είναι άκομψο να ζητάμε να μας δώσει τον αριθμό του κινητού του ένας άγνωστός μας. Ας αρκεσθούμε στον αριθμό του σταθερού του.

–  Εάν δεν είναι κάποιος οικείο πρόσωπο, είναι προτιμότερο να τον καλούμε στό σταθερό του πρώτα (εκτός εάν μας έχει δώσει μόνο τον αριθμό του κινητού του).

–  Δεν χρειάζεται να δίνουμε τον αριθμό του κινητού μας σε κάποιον που γνωρίζουμε ότι θα μας ενοχλεί με το παραμικρό. Η μελλοντική αντίδρασή μας θα τον πληγώσει περισσότερο από την αρχική έμμεση άρνησή μας.

–  Σε φίλους που αποφεύγουν να δώσουν τον αριθμό του κινητού ή και του σταθερού τους, δεν εἴμαστε υποχρεωμένοι να ανταποκρινόμαστε στα τηλεφωνήματά τους.

–  Είναι άκομψο να εἴμαστε οι μόνοι καλωδιωμένοι ή με κολημμένα εξαρτήματα κινητών στ’ ατιά μας σε μία παρέα. Είναι σαν να λειτουργούμε με μπαταρίες!

–  Το να βρισκόμαστε σε παρέα και να παίζουμε μόνοι μας παιχνίδια με τό κινητό ή να ασχολούμεθα συνεχώς με αυτό, εἰναι ό,τι χειρότερο! Αν μη τι άλλο, εκλαμβάνεται ως … παλιμπαιδισμός.

Υ π ο σ η μ ε ί ω σ η
Καμμιά από τις ως άνω νουθεσίες δεν χρειάζεται σε άτομα που διαθέτουν πολιτισμένο κοινωνικό υπόστρωμα και έχουν ευγενή αισθήματα και ψυχικές ευαισθησίες.

Τά πάθη τῆς φυλῆς μας ἀλλά καί τό μεγαλεῖο της

Ὁ   λ α ϊ κ ό ς   ζ ω γ ρ ά φ ο ς   Θ ε ό φ ι λ ο ς   Χ α τ ζ η μ ι χ α ή λ

Σέ ἡλικία 30 ἐτῶν, τό 1900, ἔρχεται στο Βόλο. Οἱ κάτοικοι τόν δέχθηκαν μέ ἀγαλλίαση, γιατί ἱκανοποιοῦσε τή λαχτάρα τους νά ἐπενδυθοῦν εἰκαστικά οἱ τοῖχοι τοῦ Πηλίου καί τά καπηλειά τοῦ Βόλου. Ἡ ἐκκεντρικότητα  ὅμως καί ἡ λαϊκότητα τοῦ ζωγράφου εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα τήν ἐκμετάλλευση καί τήν διακωμώδησή του.
Ἡ ἀμοιβή του περιοριζόταν σέ πενταροδεκάρες κι ἕνα πιάτο φαγητό μέ κρασί καί κρεμμύδι  (ἀδυναμία του!).
Φθάνουμε στά 1927. Ἀνεβασμένος ὁ Θεόφιλος σέ σκάλα ζωγραφίζει πρόσοψη μαγαζιοῦ.  Συγκεντρωμένοι γύρω του οἱ φιλοθεάμονες. Κάποιος τραβάει τή σκάλα νά γελάσουν μέ τόν ξαπλωμένο καταγῆς. Αἵματα στό πρόσωπο καί τά χέρια του. Ὁ Θεόφιλος ἀποσύρεται γιά πάντα ἀπό τό Βόλο καί τό Πήλιο!

Ο ἱ   Ἑ β ρ α ῖ ο ι   τ ο ῦ   Β ό λ ο υ

Γερμανική κατοχή. Μέ τήν ἀπειλή τῆς δικῆς του φυσικῆς ἐξόντωσης ὁ τότε Γερμανός διοικητής ἀπαιτεῖ ἀπ΄τόν ἀρχιραβίνο Μ. Πεσάχ τήν παράδοση τοῦ καταλόγου ὅλων τῶν Ἑβραίων τοῦ Βόλου.
Ὁ Μητροπολίτης Δημητριάδος Ἰωακείμ φυγαδεύει τόν ἀρχιραβίνο καί τήν οἰκογένειά του καί μέ ἐγκύκλιό του προτρέπει τούς ἱερεῖς τῆς ὑπαίθρου νά φροντίσουν γιά καταφύγιο τῶν Ἑβραίων τῆς πόλης.
Μέ τήν βοήθεια καί τοῦ δημάρχου Νικολάου Σαράτση, τοῦ ἀστυνομικοῦ διευθυντοῦ Ἠλία Ἀγδινιώτη καί τοῦ δημοτικοῦ ὑπαλλήλου Ζήση Μαντίδη, ἀπό τά 900 μέλη πού ἀριθμοῦσε ἡ Ἑβραϊκή Κοινότητα τοῦ Βόλου δολοφονήθηκαν τελικά ἀπό τούς ναζί στά στρατόπεδα συγκέντρωσης 155.

(«Ἱστορικά»  ἐκδ. Ἐλευθεροτυπία  τευχ. 66  18/1/2001  σελ. 4 καί 48-49)

Ἀποφυλάκιση δολοφόνου – τρομοκράτη

Πάσχα τῶν Ἑβραίων. Δίκη τοῦ Ἰησοῦ.
Ὁ ἀρχιερεύς τοῦ Μ. Συνεδρίου Καϊάφας δηλώνει:
«Συμφέρει ἔνα ἄνθρωπον ἀπολέσθαι ὑπέρ τοῦ λαοῦ»  (Ἰωάν. ιη’,14).

Πάσχα τῶν Ἐλλήνων. Ἡ Ἑλλάς ὑπόδικη στούς δανειστές της.
Ἡ Κυβέρνηση ἀποφασίζει:
Συμφέρει νά χαθεῖ ἡ χώρα ὑπέρ ἑνός δολοφόνου –τρομοκράτη!!!

Σοφά Ἀποφθέγματα

–  «Οὐκ ἔστι πλοῦτος τό πανταχόθεν χρηματίζεσθαι»

(Ἱπποκράτης)

–  «δυσφορία»:
Ἀσθένεια πού  προκαλεῖ ἠ ἔκθεση στήν εὐημερία τοῦ ἄλλου

(«Τό Ἀλφανητάρι τοῦ Διαβόλου» Ἀμπρούζ Μπίρς  ἐκδ. Τό Βῆμα  Ἀθήνα 2016  σελ. 84)

Ἡ ἀνοχή στήν ἀσυδοσία δέν εἶναι ἀρετή. Εἶναι ἐκφυλισμός

ΑΠΕΡΓΟΙ

–  Νά ἐλέγχεται ἡ μεθόδευση κήρυξης τῆς ἀπεργίας:
Πόσοι ἀποφάσισαν, Τί ὥρα βγῆκε ἡ ἀπόφαση (μετά τά μεσάνυχτα;), Τί ποσοστό ἐκπροσωποῦν οἱ θετικές ψῆφοι ἐπί τοῦ συνόλου τῶν ἐγγεγραμμένων, σέ πόσους διαφωνοῦντες ἀπαγορεύτηκε νά ἀκουσθεῖ ἡ γνώμη τους(!) κλπ.

–  Νά μήν ἔχει κανένας τό δικαίωμα νά ἐμποδίζει τούς ἀπεργοσπάστες

–  Νά τιμωροῦνται αὐστηρά καί ἄμεσα οἱ βανδαλισμοί, νά χρεώνονται δέ διπλάσια οἱ ζημιές σέ ἐκείνους πού τίς προκαλοῦν

–  Νά ὑπάρχουν περιορισμοί γιά ὁρισμένα εἴδη ἀπεργιῶν (γιατροί, ἐκπαιδευτικοί στήν περίοδο τῶν εἰσαγωγικῶν ἐξετάσεων ἤ τῶν διαγωνισμῶν, ὑπάλληλοι μουσείων κατά τήν θερινή περίοδο, ὑπάλληλοι συγκοινωνιακῶν μέσων, κλπ)

–  Νά μήν βλάπτονται τά μέσα κοινῆς ὠφελείας, κλπ.
Ἀποκλεισμοί ἐθνικῶν ὁδῶν, λιμένων, ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων, ἀρχαιολογικῶν χώρων,
κλπ

–  Νά ὑπάρχει περιορισμός στήν χρονική διάρκεια, ἀνἀλογα μέ τό εἶδος τῆς ἀπεργίας, ὅπως π.χ τῆς μή ἀποκομιδῆς τῶν σκουπιδιῶν.

Ἡ   ἀ π ε ρ γ ί α   ἔ χ ε ι   τ ή ν   ἔ ν ν ο ι α   τ ῆ ς   δ ι α μ α ρ τ υ ρ ί α ς   κ α ί   ὄ χ ι   τ ῆ ς    γ ε ν ο κ τ ο ν ί α ς  !

ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ

– Ὅποιος λερώνει, ἀτιμάζει ἤ καταστρέφει δημόσιο χῶρο, εὐαγές ἤ δημόσιο ἵδρυμα, δημόσια ἤ ἰδιωτική περιουσία, κλπ
Νά τιμωρεῖται αὐστηρά καί ἄμεσα μέ συνοπτικές διαδικασίες
Νά πληρώνει διπλάσια ἀπό τά καταστραφέντα
Νά ὑποχρεώνεται νά διορθώσει μέ δικό του κόστος τή βλάβη, ὅπου αὐτό εἶναι δυνατόν

–  Ὅποιος καταστρέφει πινακίδες σήμανσης ὁδῶν
Νά τιμωρεῖται ἄμεσα καί αὐστηρά
Νά πληρώνει τό κόστος ὄχι μόνο τῆς καταστραφείσης πινακίδας ἀλλά καί ἄλλων δύο ἤ τριῶν
Νά τοῦ ἀφαιρεῖται τό δίπλωμα ὁδήγησης γιά ἕνα χρόνο
Νά σημειώνεται ἡ ἄδεια ὁδήγησής του, καί τόν ἑπόμενο χρόνο πού θά ὁδηγεῖ νά πληρώνει διπλάσια πρόστιμα γιά τίς τυχόν παραβάσεις του

–  Ὅποιος πετάει σκουπίδια στό δρόμο
Νά ὑποχρεοῦται νά καθαρίζει μερικά χιλιόμετρα ὁδῶν ἀπό τά ἀπορρίματά τους (ὅπως στό ἐξωτερικό)
Τό ἴδιο νά ἰσχύσει καί γιά ἐκείνους πού ἔχουν σκύλους καί τούς ἀφήνουν νά λερώνουν ὁπουδήποτε

–  Βανδαλισμός εἶναι ἀκόμη
Τό νά περνᾶς καί νά κόβεις ἀπό τήν ὁποιαδήποτε μάνδρα τά ἄνθη πού σοῦ εἶναι προσιτά ἤ τούς καρπούς τῶν δένδρων σέ ἀφύλακτα κτήματα
Τό νά κόβεις ἀπό τά χωράφια σωρούς ἀπό ἀνθισμένα φυτά καί μετά ἀπό λίγη ἀπόσταση νά τά πετᾶς
Τό νά βρωμίζεις τούς δημόσους χώρους καί γενικά τήν ὕπαιθρο

Τ ό   μ έ γ ε θ ο ς  τ ῶ ν   β α ν δ α λ ι σ μ ῶ ν ,  π ο σ ο τ ι κ ά   κ α ί   π ο ι ο τ ι κ ά ,   δ ε ί χ ν ε ι   τ ή ν  ἀ π ό σ τ α σ η   τ ῆ ς   κ ο ι ν ω ν ί α ς   μ α ς   ἀ π ό   α ὐ τ ή ν   τ ῶ ν   π ρ ω τ ο γ ό ν ω ν.

Φρίκη! Καί ἐφέτος τό Πάσχα σφάζονται ἀρνιά καί Χριστιανοί!!

–  Εἰκόνες ἀπίστευτες!  Φανατικοί μουσουλμάνοι ὁδηγοῦν χριστιανούς στή σφαγή. Βιντεοσκοποῦν μάλιστα καί τήν τελετή.

–  Κανένας δέν θά ἔτρωγε ἀρνί τό Πάσχα, ἐάν παρευρισκόταν στά σφαγεῖα, στούς τόπους γενικτονίας αὐτῶν τῶν ἀθώων ζώων.

–  Ἀντίθετα. Ὅλοι γλεντᾶμε ἀνενδοίαστα βλέποντας ἀθώους ἀνθρώπους, βαπτισμένους χριστιανούς, νά σφάζονται μπροστά στίς κάμερες.

–  Ποιά πρέπει νά εἶναι ἡ ἀντίδρασή μας; Εἶναι ντροπή καί νά τό συζητᾶμε.  Ὁποιαδήποτε ἄλλη ἐκτός ἀπό τή μηδενική.

–  Θά μοῦ ἀρκοῦσε προσωπικά τήν ἐμπάθεια καί τήν ἔχθρα, πού θρέφουν οἱ Συντηρητικοί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί γιά τόν Πάπα, νά τήν ἔστρεφαν πρός τά ἐγκληματικά αὐτά ἀνθρωποειδῆ. Συνήθως τά πάθη σέ ἐπιπόλαια σκεπτομένους ἔχουν λάθος στόχο.

–  Συνηθίζουμε νά λέμε: Γιά τά ἀναφερόμενα ἐγκλήματα δέν εὐθύνεται τό Ἰσλάμ ἀλλά οἱ φανατικοί ὀπαδοί του. Λάθος.
Περισσότερο εὐθύνεται ἡ ἐπίσημη θρησκευτική ἔκφραση τοῦ Ἰσλάμ, ἠ ὁποία ἀντί νά ἐξυψώσει τό πνευματικό ἐπίπεδο τῶν πιστῶν της, τό καταβιβάζει σέ αὐτό τῶν λυσσασμένων ζώων.

–  Τό ἴδιο εὐθύνεται καί ὁ Χριστιανισμός στήν ἐπίσημή του ἔκφραση.
Οἱ μουσουλμάνοι σφάζοντες ἀθώους σπιλώνουν τό πρόσωπο τοῦ Χριστιανισμοῦ, ὅπως αὐτός παρουσιάζεται στήν κοινωνία τους μέ τήν ἐκμετάλλευση τῶν πτωχῶν καί ἀδύναμων τοῦ πλανήτη μας.
Ἄλλωστε οἱ ἴδιοι αὐτοί μουσουλμάνοι σπιλώνουν ἔμμεσα καί τή δική τους θρησκεία, τήν ὁποία διακηρύσσουν ὅτι ὑπηρετοῦν, μέ τό νά θαλασσοπνίγουν τούς ὁμοθρήσκους των.

–  Οἱ σφαγές, οἱ πνιγμοί, ἡ ἀδίστακτη ἐκμετάλλευση ἀθώων, ὁ ἐκπατρισμός, οἱ γενοκτονίες, ὁ τρόμος καί ἡ ἀπονιά εἶναι οἱ μεγάλοι κατήγοροι τῶν δύο θρησκειῶν, τοῦ Χριστιανισμοῦ καί τοῦ Ἰσλαμισμοῦ.

–  Ὅταν φθάσει ὁ ἄνθρωπος νά ἐκφράζει τήν ἀγανάκτησή του ἔναντι μιᾶς θρησκείας μέ τόν πλέον πρωτόγονο καί ζωώδη τρόπο, ἕνα καί μόνο συμβαίνει:
Ἡ θρησκεία δέν ἐπαρκεῖ. Ἔχει μεταλλαχθεῖ σέ τέτοιο βαθμό, ὥστε χρειάζεται ἐπανάσταση ἐκ τῶν ἔνδον.
Μεγαλύτερη εὐθυνη, ἀκόμη καί ἀπό αὐτήν τῶν ἀδίστακτων σφαγέων, ἔχουν ἀπαξάπαντες οἱ πιστοί, ὁ καθένας ἐφ’ ὧ δύναται, γιά νά ἀποκαθάρουν τήν θρησκεία καί νά τήν ἐπαναφέρουν στήν πρώτη αὐθεντική μορφή της.