850 000 διορισθέντες στό Δημόσιο

Ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός Ἐσωτερικῶν Λ. Γρηγορᾶκος ὁμολόγησε, ὅτι ἀπό τό 2004 ἕως τό 2009 εἶχαν προσληφθεῖ στό Δημόσιο 850 000 ἄτομα.
Ἐάν σκεφθοῦμε ὅτι ὁ ἐνεργός πληθυσμός τῆς χώρας μας πρέπει νά εἶναι περί τά 3 000 000 (ἀφαιρουμένων τῶν ἀνηλίκων, τῶν ἡλικιωμένων, τῶν ἀσθενῶν, τῶν προώρως συνταξιοδοτηθέντων, κ.λπ). τότε θά πρέπει νά συμπεράνουμε, ὅτι ἕνας στούς τρεῖς, δηλαδή ὅλοι ὅσοι ἀνῆκαν στό τότε κυβερνόν κόμμα, εἶχε διορισθεῖ στό Δημόσιο.
Καί αὐτό τό κόμμα, κρατηθεῖτε, εἶναι αὐτό πού μᾶς κυβερνάει τώρα, αὐτό πού ἦλθε νά μᾶς σώσει!!

Advertisements

ὤ καιροί, ὤ ἤθη

o tempora, o mores
ὤ καιροί, ὤ ἤθη

Σάν σήμερα, τ’ ἅι Γιαννιοῦ, στίς συνοικίες τοῦ Πειραιᾶ ἀπό τίς ὁποῖες ἔχουμε τίς παιδικές μας ἀναμνήσεις, ἄναβαν φωτιές. Σέ κάθε σταυροδρόμι λαμπάδιαζαν τά σπίτια ἀπό τά ξύλα πού ἔρριχνε ὁ καθένας στήν πυρά. Μικροί καί μεγάλοι μέ φωτεινά πρόσωπα πήδαγαν ἐπάνω στή φωτιά σάν σέ ἱεροτελεστία, σάν νά καθαγιάζονταν μέ τό πῦρ.
Στήν καρδιά τοῦ καλοκαιριοῦ, μέσα στό ἄπλετο φῶς, ἑορτάζεται ὁ Θεός τοῦ φωτός, ὁ ἀγαθός Θεός. Ἐκπρόσωπος τοῦ πανάγαθου Θεοῦ, ὁ ἥλιος. Ἀπό τήν ἴδια ρίζα ηλ- (ἤ ελ-) παράγεται καί τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ πού ἀναφέρεται στήν Παλαιά Διαθήκη «Ἐλωχίμ» (ελ-ωχίμ) = ὁ Θεός τοῦ φωτός. Τήν ἴδια ρίζα ἔχει καί ἡ λέξη «Ἑλλάς» (ελ- λάς) = ἡ χώρα τοῦ φωτός.
Δέν εἶναι τυχαῖο, ὅτι ὁ προφήτης «Ἡλίας» (ηλ- ίας) = ὁ ἅγιος τοῦ φωτός, ἔχει ὄνομα πού προέρχεται ἀπό τήν ἴδια ρίζα καί ἑορτάζεται καί αὐτός στήν καρδιά τοῦ καλοκαιριοῦ (20 Ἰουλίου).

Ὁ ὑπέρμετρος ἐθνικός ἐγωισμός βλάπτει

Οἱ Ἕλληνες θεωροῦσαν τούς βαρβάρους κατώτερους σέ ὅλα.
Σύμφωνα ὅμως μέ τά «βαρβαρικά» ἤθη καί ἔθιμα ἀποτελοῦσε μεγάλη ντροπή, τόσο γιά τίς γυναῖκες ὅσο καί γιά τούς ἄνδρες, νά ἐμφανίζονται γυμνοί.

(«Ἱστορία τῶν Ἑλλήνων» ἐκδ. «Δομή» τόμ. 24 σελ.412)

Καταχραστές οἱ μεγάλοι καί ἐπώνυμοι

Πῶς γίνεται μεταξύ τῶν μεγαλύτερων καταχραστῶν τοῦ δημοσίου χρήματος νά συγκαταλέγονται: βουλευτές, δήμαρχοι, νομάρχες, ὑπουργοί, ἀντιπρόεδροι κυβέρνησης;

Ἀκόμη δέν καταλάβατε;
_ Ὅλοι οἱ μεγάλοι κλέφτες εἶναι γνωστοί καί ἐπώνυμοι.
_ Νά τό ποῦμε καί ἀλλιῶς.
Ὅλοι (σχεδόν) οἱ γνωστοί καί ἐπώνυμοι καταλήγουν νά γίνουν κλέφτες, διότι τέτοια εἶναι ἡ Λερναία Ὕδρα τῆς διαπλοκῆς. Τέτοιο εἶναι τό σύστημα πού τούς τοποθέτησε στό θρόνο καί τούς διατηρεῖ.

Γιατί δέν διώκονται οἱ κλέφτες;

Γιατί δέν διώκονται ἄμεσα καί τάχιστα ὅλοι οἱ καταληστεύσαντες τό κράτος; Γιατί δέν τιμωροῦνται σκληρά;
Ἕνας καί μοναδικός λόγος ὑπάρχει:
Διότι εἶναι τόσο, μά τόσο πολλοί!!

Υ.Γ Τό ἴδιο ἔγινε καί μέ τήν ὑπόθεση τοῦ Κυπριακοῦ.
Καί τότε οἱ προδότες ἦταν τόσο, μά τόσο πολλοί!!

Χριστιανοί καί Μουσουλμάνοι ἀλληλοεξοντώνονται μέ χημικά ὅπλα

Ρώτησαν ἕνα ἱερέα: Πάτερ, ὑπῆρξε στιγμή στή ζωή σας, πού κλονίστηκε ἡ πίστη σας στό Θεό;
Ναί, ἀπάντησε, ὅταν εἶδα νά πεθαίνει στήν ἀγκαλιά μου ἕνα μωρό.
(Ἀλμπέρ Καμύ. «Ἡ Πανούκλα»)

Χιλιάδες ἄνθρωποι, κυρίως ἄμαχοι καί γυναικόπαιδα, πεθαίνουν στήν Συρία ἀπό βόμβες χημικῶν ἀερίων πού ἐκτοξεύουν μουσουλμάνοι καί χριστιανοί μεταξύ τους.

Τό ἴδιο ἐρώτημα τίθεται πάλι, φοβερό καί ἀμείλικτο.

Ἀναπάντητα ἐρωτήματα

_ Πρωθυπουργός πού καταβαράθρωσε τή χώρα του ἰδιωτεύει ἀνενόχλητος. Βέβαια, πάντοτε τόν χαρακτήριζε ἡ «ἰδιωτεία».
_ Ὁ ἐπικίνδυνος αὐτός ἄνθρωπος διδάσκει σέ ἕνα ἀπό τά καλλίτερα πανεπιστήμια τοῦ κόσμου!
_ Ὁ μονίμως ἀπών ἀπό τήν χώρα του μετά τήν καταβύθισή της στόν ὠκεανό πληρώνεται ἀνελλιπῶς τόν μισθό του.

Τά ἐρωτήματα αὐτά δέν εἶναι ἀναπάντητα.
Ἁπλῶς ἡ καθεστηκυῖα τάξη γράφει τόν λαό στά εὐτελέστερα τῶν ὑποδημάτων της.