Πρός τίνα καταφύγω;

 Ἕρμαιο τῆς φτώχειας, τῆς πείνας καί τῆς ἀθλιότητας ὁ μισός πληθυσμός τῆς Εὐρώπης.

Καἰ ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης;
Μάχεται καθημερινά, γιά νά μή χάσει τό «πρωτεῖο» ἀπό τόν Πατριάρχη Μόσχας, πού τό ἐποφθαλμιεῖ.
Κακά τά ψέματα, ὡς «πρῶτος» θά μπορεῖ νά συμπαρίσταται περισσότερο ἀποτελεσματικά στούς ἀναξιοπαθοῦντες!

Καί ἡ Κυβέρνηση;
Κάνει ὅ,τι μπορεῖ γιά νά ἐξαναγκάσει τόν κάθε ἄθλιο πού δέν ἔχει οὔτε ἕνα εὐρώ στήν τσέπη του  νά πληρώσει. Ἔκοψε τό ρεῦμα σέ 15 000 οἰκογένειες. Τί ἄλλο νά κάνει!  Οὔτε οἱ Γερμανοί στήν κατοχή δέν εἶχαν ἀποτολμήσει κάτι τέτοιο.
Καί γιατί, παρακαλῶ, δέν ἔκοψε τό ρεῦμα καί στά γραφεῖα τῆς ΝΔ, ἀφοῦ χρωστάει 550 000 εὐρώ στό κράτος;
Μά!, πῶς θά βλέπει γιά νά κάνει τίς διακοπές στούς ἄλλους;

Καί ἡ Δικαιοσύνη;
Τιμώρησε τόν ταλαίπωρο τόν 29χρονο, ἐπειδή ἀστειευόταν στό Internet μέ τόν π. Παΐσιο.
Ἴσως φάνηκε ὑπεράγαν αὐστηρή. Γι’ αὐτό καί δέν τιμώρησε τόν βουλευτή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Βαγγέλη Διαμαντόπουλο, πού εἶχε ντυθεῖ παπᾶς ἐπάνω σέ καρναβαλικό ἅρμα. Ἁπλῶς διακωμώδιζε ὁ ἄνθρωπος τό ἱερότερο μυστήριο, τήν Θεία Εὐχαριστία.
Ἔλα ὅμως πού παρά λίγο νά βρεῖ τόν μπελά του ἀπό τήν βουλευτίνα τῆς ΝΔ Μαρία Ἀντωνίου; Τόν πλησίασε μέ σκοπό νά τοῦ κάνει παρατήρηση, ἀλλά ὑποβλήθηκε ἀφελῶς καί … ἔσκυψε καί αὐτή καί κοινώνησε!!

Advertisements

Γιά νά ξέρουμε τί ψηφίζουμε

Οἱ κάθε Ὄλι Ρέν, Μπερλουσκόνι, Πούτιν, κλπ. μποροῦν νά ἔχουν στό κρεββάτι τους τίς ὡραιότερες κοπέλλες ἐπί πληρωμῆ. Αὐτό ὅμως, φύσει κτηνῶδες, δέν τούς ἱκανοποιεῖ. Ἐπιζητοῦν καί τό ἀνθρώπινο, τόν σεβασμό τῆς προσωπικότητας καί τήν ἀποκλειστικότητα στόν ἔρωτα.
Ἐκεῖνο ὅμως πού διεκδικοῦν γιά τόν ἑαυτό τους, αὐτό τό ἀρνοῦνται στά πιό οἰκεῖα καί σεβαστά τους πρόσωπα, στίς συζύγους των.

Δυστυχῶς ἀναφερόμαστε σέ ἡγέτες λαῶν!
Καί οἱ ἡγέτες:
– Πρέπει νά εἶναι χαρισματοῦχοι, παραδείγματα πρός μίμησιν
– Ἔχουν ἐκλεγεῖ γιά νά ὑπηρετοῦν τόν λαό καί ὀφείλουν νά ὑποβάλλονται σέ δοκιμασίες, ἀκόμη καί σέ θυσίες, γιά τά δίκαιά του καί ὄχι τό ἀντίθετο
– Τουλάχιστον, πρέπει νά ἔχουν αἰδώ!

Σύμφωνα μέ τήν μυθολογία μας, ὅταν οἱ θεοί ἐγκατέλειψαν τή γῆ, ἀπογοητευμένοι ἀπό τούς ἀνθρώπους, τό μόνο πού ἄφησαν πίσω τους ἦταν
ἡ  «αἰδώ» καί ἡ «δίκη».

Μουσουλμανικό Τέμενος στό Βυζάντιο καί στή σημερινή Ἑλλάδα

Ἐπί Βυζαντίου
Γιά νά ἐπιτρέψει ἀνέγερση μουσουλμανικοῦ τεμένους στήν Κωνσταντινούπολη ὁ αὐτοκράτωρ Ἰσαάκιος Β’ ἀπαίτησε: 
– Νά συναφθεῖ συνθήκη εἰρήνης μέ τόν Σουλτᾶνο τῆς Αἰγύπτου Σαλαντίν
– Νά ἐξασφαλισθεῖ ἐλευθερία λατρείας γιά τούς Βυζαντινούς στήν Παλαιστίνη
– Νά ἐμποδίσει ὁ Σαλαντίν τήν διέλευση τῶν Σταυροφόρων ἀπό τά Βυζαντινά ἐδάφη, διότι θά τοῦ κατάστρεφαν τήν χώρα

Ἐπί τῆς ἐποχῆς μας
Γιά τήν ἀνέγερση μουσουλμανικοῦ τεμένους στό κέντρο τῆς Ἀθήνας δέν ἀπαιτοῦμε τίποτε
Ἀντίθετα
– Δεχόμαστε ἀδιαμαρτύρητα τήν ἐπιμονή τῆς τουρκικῆς κυβέρνησης νά κρατάει κλειστή τή Σχολή τῆς Χάλκης
– Δέν ἀντιδροῦμε στοιχειωδῶς στήν μεθόδευση τῶν Τούρκων νά μετατρέψουν τήν Ἁγία Σοφία σέ τζαμί

Ποιοί μᾶς κυβερνοῦν!

Ὁ Βλαντιμίρ Πούτιν χώρισε ἀπό τήν σύζυγό του καί «τά ἔχει» μέ μία ἀθλήτρια.
Ὁ Ὄλι Ρέν χώρισε ἀπό τήν δεύτερη γυναίκα πού συζοῦσε καί  εἶναι ἀπό καιροῦ δεσμευμένος μέ μία ἠθοποιό καμμιά 40αριά χρόνια μικρότερή του
Ὁ Σίλβιο Μπερλουσκόνι παίρνει ἤδη τό δεύτερο διαζύγιο
Ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα χαζεύει δίπλα σέ κάθε ξανθιά, καί μέχρι νά χωρίσει καί αὐτός πλέκει, ὡς ἀντίδοτο, τό ἐγκώμιο τῆς συζύγου του

Κατάντια τοῦ πολιτισμένου κόσμου!
– Τά μεγαλύτερα κράτη τοῦ πλανήτη κυβερνῶνται ἀπό τέτοιους ἀνθρώπους. Οἱ πλεῖστοι κυβερνῆτες καί τῶν μικροτέρων κρατῶν δέν εἶναι καλλίτεροι, ἴσως εἶναι χειρότεροι οἱ δημοσιογράφοι τους, πού δέν καταφέρνουν νά βγάλουν τά ἄπλυτα καί αὐτῶν στή φόρα.
– Ἕνας ἄνθρωπος πού γίνεται ἕρμαιο τῶν παθῶν του μπροστά σέ μία νέα κοπέλλα, ποιός ἐγγυᾶται ὅτι αὐτός θά διαφυλάξει τά μυστικά τοῦ κράτους καί ὅτι θά λαμβάνει ἀνεπηρέαστος τίς δέουσες ἀποφάσεις;
– Ἐάν ὁ ἡγέτης  ἑνός λαοῦ δέν σέβεται καί δέν ντρέπεται τήν γυναίκα του, ἀτιμάζει καί διασύρει τόν ἄνθρωπο πού ἀγάπησε, πού ἔκανε μαζί του παιδιά, πού ἀγωνίστηκε γιά τήν ἐπιτυχία του, τότε τί περιμένουμε; Νά σεβασθεῖ … τόν κάθε ἄγνωστο συνάνθρωπό του; Γιά θυσίες οὔτε λόγος.

Χριστόδουλος Ξηρός – 2 Συμβουλές

Ἀπό τό δελτίο εἰδήσεων τῆς 27/1/2014
Ὁ κύριος Χριστόδουλος Ξηρός εἶχε τήν ἄδεια νά ἐπισκέπτεται τά κελιά τῶν κρατουμένων πού ἀνῆκαν στούς «πυρῆνες τῆς φωτιᾶς», ἐπειδή ἔπαιζε μαζί τους ἐπιτραπέζια παιχνίδια!!

Συμβουλή πρός τόν Χριστόδουλο Ξηρό.
Ἐπειδή ἔχεις δηλώσει, τί πρόκειται νά κάνεις! Ἐκτός ἀπό τό ὅπλο καί τή χειρομβοβίδα. κράτα στά χέρια σου καί ἕνα ἐπιτραπέζιο παιχνίδι. Ποιός θά σέ δεῖ νά τό κρατᾶς … καί θά βάλει κακό στό νοῦ του!!!

Συμβουλή πρός τούς δημοσιογράφους
Ὁ Ξηρός δέν πρέπει νά ἀποκαλεῖται «κύριος». Δέν εἶναι κύριος, εἶναι ἀμετανόητος φονιάς. Ἡ λέξη «κύριος» δέν εἶναι οὐσιαστικό, εἶναι ἐπίθετο. Στό ὄνομα ἑνός φονιά δέν προηγεῖται ἐπίθετο, καί ἐάν προηγηθεῖ, δέν θά εἶναι κοσμητικό, θά εἶναι ἀποτρόπαιο.

Ἡ συμπεριφορά τῆε Πολιτείας πρός τούς ἐγκληματίες

Ἡ περίπτωση τῆς ἀπόδρασης τοῦ Χριστόδουλου Ξηροῦ δέν θά πρέπει νά μᾶς ὁδηγήσει στό ἄλλο ἄκρο.  Ἡ ἀγάπη μας πρός τόν συνάνθρωπο, ἔστω ἐγκληματία, θά πρέπει νά εἶναι ἀπεριόριστη ἀλλά ἡ ἔκφραση τῆς συμπάθειάς μας πρός αὐτόν θά πρέπει νά γίνεται μέ σύνεση. Ἄλλως ἀποβαίνει πρόκληση δυσαναλόγως μεγάλου κακοῦ πρός τούς συνανθρώπους μας.

«Ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι κρημνίζουν τό κακόν εἰς τό πῦρ καί τιμωροῦν τό ἔγκλημα ἀποκαλύπτονται εἰς πᾶσαν στιγμήν τόσω ἁμαρτωλοί, τόσω σκληροί, τόσω ἐγκληματικοί, ὅσω καί ἐκεῖνοι τούς ὁποίους καταδικάζουν. Οἱ ἀληθεῖς φορεῖς τοῦ ὑψίστου ἀγαθοῦ εἶναι ὅσοι συμπαθοῦν, ὅσοι προστρέχουν εἰς βοήθειαν, ὅσοι ἐπισκέπτονται τούς φυλακισμένους, ὅσοι δίδουν χάριν εἰς τόν ἐγκληματίαν, ὅσοι ἐκπληροῦν θαύματα». (Νικολάϊ Μπερντιάγρφ)

Μήπως τά βλέπω ἀνάποδα;

– Ἐάν εἶσαι ὑπάλληλος ἤ ἐργάτης, δέν δικαιοῦσαι οὔτε μία ἡμέρα ἄδειας τό χρόνο παραπάνω ἀπό τήν κανονική σου
Ἐάν ὅμως εἶσαι δολοφόνος κατ’ ἐξακολούθηση, μπορεῖς νά παίρνεις ἄδειες ὅσες θέλεις
– Ἐάν ἀνάψεις φωτιά στόν κῆπο σου καί ἄθελά σου ἐπεκταθεῖ στό διπλανό οἰκόπεδο, φυλακίζεσαι ὡς ἐμπρηστής 
Ἐάν ὅμως εἶσαι φυλακισμένος ἰσοβίτης, μπορεῖς νά βάζεις ἀτιμωρητί φωτιά στά στρώματα τοῦ κελιοῦ σου μέ σκοπό νά ἐπεκταθεῖ καί στά διπλανά
– Ἐάν εἶσαι ὄργανο τῆς τάξης ἤ δεσμοφύλακας, ἔχε τό νοῦ σου. Κινδυνεύεις
Ἐάν ὅμως εἶσαι βαρυποινίτης, μπορεῖς νά δέρνεις καί νά ἀπειλεῖς τούς πάντες
– Ἐάν εἶσαι ὑπόδικος καί δέν ἔχεις χρήματα, κανένας δέν σοῦ ἐγγυᾶται ὅτι θά βρεῖς συνήγορο ὑπεράσπισης
Ἐάν ὅμως εἶσαι κρατούμενος βαρυποινίτης, ὑπάρχει μερίδα βουλευτῶν καί κόμμα, πού σίγουρα θά σέ ὑποστηρίξει
– Ἐάν εἶσαι ρομαντικός καί θέλεις νά ἀποδράσεις ἀπό τή φυλακή, ξέχασέ το
Μπορεῖς ὅμως νά πάρεις ἄδεια ἐξόδου καί … νά τό σκάσεις σάν κοτούλα.