Τι είναι κόμμα

«Κόμμα είναι ομάς ανθρώπων, ειδότων να αναγιγνώσκουσιν και να ανορθογραφώσιν αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενωμένοι υπό έναν οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι να αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, να παράσχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι…»

Advertisements

Το Άτοπο της «Εικαζόμενης Συναίνεσης»

Η «Εικαζόμενη Συναίνεση» είναι μία απαράδεκτη λύση στο πρόβλημα της εξεύρεσης ανθρώπινων οργάνων για μεταμόσχευση, απαράδεκτη από πάσης πλευράς. Κατ’ αυτήν έχει δικαίωμα ο υπεύθυνος ιατρός να αφαιρεί οποιοδήποτε όργανο ενός ανθρώπου που βρίσκεται σε κατάσταση «Εγκεφαλικού Θανάτου» και αυτό χωρίς την συγκατάθεση των οικείων του ή την γραπτή δήλωση του ίδιου του ασθενούς κατά το παρελθόν. Εδώ βλέπουμε να έχει το κράτος περισσότερα δικαιώματα και από αυτόν τον γονέα στο πιο ευαίσθητο θέμα, αυτό της ζωής ή του θανάτου του παιδιού του. Σύμφωνα με την σοφιστική ερμηνεία του νόμου θεωρείται, ότι ο ασθενής συμφωνεί προς τούτο, αφού δεν είχε δηλώσει στο παρελθόν, ότι αρνείται να δωρίσει τα όργανα του σώματός του σε συνάνθρωπό του. Εν παρενθέσει αναφέρω, ότι ο «Εγκεφαλικός Θάνατος» δεν γίνεται αποδεκτός ως θάνατος από όλο τον ιατρικό κόσμο, και δικαίως.
Για να καταστήσουμε εμφανές το παράλογο και πονηρό αυτού του νόμου, προτείνουμε γι’ αυτούς ειδικά που τον ψήφισαν αλλά και γι’ αυτούς που τον αποδέχονται, να ισχύσει το ίδιο ακριβώς και για πολλές άλλες περιπτώσεις της ζωής των. Επί παραδείγματι, εάν κάποιος από αυτούς πεθάνει αιφνίδια, η περιουσία του να μην μεταβιβάζεται στους κληρονόμους του παρά στο κράτος, εκτός εάν αυτός είχε δηλώσει εγγράφως κατά το παρελθόν, ότι δεν θα επιθυμούσε κάτι τέτοιο!! Και για να μην αστειευόμαστε, άλλο το να θέλω να δωρίσω σε κάποιον τα όργανα του σώματός μου και άλλο το να έλθει αυτός ο κάποιος, την ώρα που εγώ βρίσκομαι ετοιμοθάνατος στο κρεβάτι του πόνου, να μου κόψει το πόδι και να φύγει ή να μου ανοίξει την κοιλιά, να διαλέξει όποιο σπλάγχνο μου του αρέσει, να το πάρει και να αποχωρήσει! Αυτό λέγεται υποκρυπτόμενος κανιβαλισμός και όχι «Εικαζόμενη Συναίνεση».
Εάν θελήσει κανείς να εμβαθύνει στο νόημα αυτής καθ’ εαυτής της Μεταμόσχευσης θα διαπιστώσει, ότι το διαπραττόμενο έγκλημα είναι πολύ μεγαλύτερο από ότι φαίνεται. Τι είναι Μεταμόσχευση; Είναι κάτι το ασύλληπτο, διότι καταργεί τα όρια της ατομικότητας, προεκτείνει την ζωή και πέραν του τάφου και επιτρέπει την σωματική κοινωνία ανθρώπων σε ένα άγνωστο μέχρι τώρα συνδυασμό της φύσης. Είναι μία συνέργεια των ανθρώπων που νικά τον θάνατο. Κατ’ αυτήν περνάς μέσα από την καρδιά του θανάτου, για να ψηλαφήσεις την ζωή τοποθετημένος σε ένα άλλο σώμα.
Άρα η Μεταμόσχευση δεν είναι απλώς μία μεγαλειώδης δωρεά και η ωφέλειά της δεν έγκειται απλώς στην παράταση της ζωής του συνανθρώπου μας. Είναι κάτι το ασύλληπτα μεγαλύτερο. Ο νομοθέτης της «Εικαζόμενης Συναίνεσης» εγκληματεί εδώ, όχι μόνο επειδή μου αποσπούν τα όργανα του σώματός μου χωρίς την συγκατάθεσή μου αλλά κυρίως διότι μου στερεί την χαρά της ελευθερίας να προβώ εγώ ο ίδιος σε μία πράξη που εγγίζει τα όρια του παραλόγου, σε μία πράξη αντίστροφης ανθρωποθυσίας, η οποία αντί να θανατώνει ζωοποιεί τον συνάνθρωπό μου, σε μία πράξη που επεκτείνει μερικώς την ζωήν μου μέσα στο σώμα του άλλου που είναι αδελφός μου.

ΥΓ. Η επιστολή αυτή εστάλη στην εφημερίδα «Ορθόδοξος Τύπος» την 1/6/2011 αλλά δεν δημοσιεύτηκε.