Οι φυλακές στο Βυζάντιο

– Ποινές ισόβιας κάθειρξης δεν υπήρχαν στο Βυζάντιο. Ρητώς απαγορευόταν στον Πανδέκτη η καταδίκη κάποιου σε διηνεκή δεσμά.
Αυτές τις αντικαθιστούσαν τα καταναγκαστικά έργα και η εξορία.

– Η ποινή της ισόβιας κάθειρξης καθιερώθηκε για πρώτη φορά το 1166 επί Μανουήλ Κομνηνού. Αφορούσε μόνο τους δράστες ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως.

– Ιδιάζουσα περίπτωση ήταν και ο εγκλεισμός των δραστών σε μοναστήρια. Καθιερώθηκε για πρώτη φορά επί Ιουστινιανού (6ος αιώνας).
Εδώ είχαμε και το απαράδεκτο, ότι περιήρχετο μεγάλο μέρος της περιουσίας των κρατουμένων στις μονές … προς ενίσχυσή των!

– Στη Ρωμαϊκή εποχή υπήρχαν όχι μόνο δημόσιες φυλακές αλλά και ιδιωτικές!
(ο αρχηγός της οικογένειας είχε δικαίωμα να φυλακίσει τα μέλη της οικογένειάς του)

Σ υ ν θ ή κ ε ς   κ ρ ά τ η σ η ς
– Οι χώροι κράτησης βρίσκονταν σχεδόν πάντοτε κάτω από το έδαφος και ως εκ τούτου δεν είχαν αερισμό και φως.

– Ο φωτισμός εξασφαλιζόταν με κάποιο λυχνάρι ή καντήλι, το λάδι των οποίων όφειλαν οι κρατούμενοι να προμηθεύονται με δικές τους δαπάνες.

– Η τροφή μέσα στις φυλακές ήταν τόσο λίγη, που την συμπλήρωναν οι αδελφές ή οι γυναίκες των κρατουμένων. Άλλως οι κρατούμενοι πέθαιναν!

-Παρά την απαγόρευση του νόμου,  αρκετοί ήταν δεμένοι με αλυσίδες (δεσμά).
(εξ ου και η λέξη «δεσμωτήριο» = φυλακή)

(«Ιστορικά»  εκδ. Ελευθεροτυπία  τευχ. 214 σελ. 22-25)

Advertisements

Η μετάλλαξη των εννοιών

Όταν οι πολίτες φοβούνται την κυβέρνηση,
αυτό θεωρείται τυραννία

Όταν η κυβέρνηση φοβάται τους πολίτες,
αυτό θεωρίται ελευθερία

Τόμας Τζέφερσον

Η ιστορία επαναλαμβάνεται … αλλά δεν διδάσκει

Η καταστροφή μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν εξωλογική και θανατηφόρος για το έθνος μας.
Παρά ταύτα οι Έλληνες την αντιμετώπισαν με τον ίδιο όπως πάντα τρόπο. Ερασιτεχνικά, κουτοπόνηρα και εμπαθώς.

Α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η
Ο Βαρβαρέσος, αντιπρόεδρος της τότε κυβέρνησης Βούλγαρη και υπουργός εφοδιασμού, παρουσίασε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων προς την Αμερικανική Κυβέρνηση για χορήγηση δανείου.
Στο χορηγηθέν δάνειο υπήρξε άμεση … αντεθνική αντίδραση.
– Η οικονομική ολιγαρχία, που είχε μάλιστα συνεργασθεί με τον κατακτητή, απέκρυψε τα αγαθά.
– Η κυβέρνηση έδειξε εγκληματική ανοχή στην ολιγαρχία
– Η αντιπολίτευση ξεσήκωσε το λαό σε επιτυχημένη απεργία απαίτησης αύξησης μισθών

Τ ε λ ι κ ά
Εάν δεν επενέβαινε ο ξένος παράγων να διευθύνει την Ελληνική οικονομία, η Ελλάδα δεν θα είχε σωθεί!!

(στοιχεία από «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους» εκδ. «Εκδοτική Αθηνών Α.Ε» Αθήνα 2015  τομ 36ος σελ. 114)

Η λειτουργία του Κρατικού μηχανισμού

–  Η γυναίκα του Μαζιώτη είχε νοικιάσει στο πρόσφατο παρελθόν ελικόπτερο με σκοπό να απελευθερώσει τον άνδρα της και είχε γίνει αντιληπτή την τελευταία στιγμή.

–  Ενημερωμένος όλος ο κρατικός μηχανισμός, ότι ο Μαζιώτης με ομάδα κρατουμένων προγραμματίζει απόδραση.

– Μία γυναίκα μόνη της ενοικιάζει ελικόπτερο
και δεν της γίνεται έλεγχος για οπλοφορία!!

Π ο ι ο ς   θ α   έ γ ρ α φ ε   τ έ τ ο ι ο   σ ε ν ά ρ ι ο   κ α ι   δ ε ν   θ α   θ ε ω ρ ε ί τ ο   τ ρ ε λ λ ό ς .

Η Κυβέρνηση και οι αποδράσεις κακοποιών

Απετράπη απόδραση της πλέον επικίνδυνης ομάδας κρατουμένων χάρις στον ηρωισμό και την μεγάλη εμπειρία του πιλότου του ελικοπτέρου.

Οι φυλακές Κορυδαλλού θεωρούνται από τους ειδικούς συγκρότημα απαρχαιωμένων κτηρίων και ακατάλληλων προς αποτροπήν τέτοιων αποδράσεων.

Η δημιουργία κτηρίων υψίστης ασφαλείας που είχε προγραμματισθεί, ματαιώθηκε από την παρούσα Κυβέρνηση
(διότι κατ’ αυτήν έθιγε … τα δικαιώματα των κακοποιών κρατουμένων.
Για τα δικαιώματα των λοιπών εκατομμυρίων πολιτών που τυχόν θα κινδυνεύσουν ούτε λόγος!!).

Πρόταση:
Σε περίπτωση νέας απόπειρας το μόνο που απομένει είναι, να πλαισιωθεί η συνεργάτης των κακοποιών και από ένα κυβερνητικό στέλεχος!
Επί νέας αποτυχίας, ας ανέβει στο Εθνικό Θέατρο εργο διδακτικό:
«Απόδραση με ελικόπτερο χωρίς ρίσκο αποτυχίας»

Τα βιβλία της Καινής Διαθήκης κρινόμενα λογοτεχνικώς

Κατά σειράν αξιολογικήν

Η   π ρ ο ς   Ε β ρ α ί ο υ ς   Ε π ι σ τ ο λ ή :
Κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ όλων των βιβλίων της Καινής Διαθήκης

Η   Ε π ι σ τ ο λ ή   τ ο υ   Ι α κ ώ β ο υ :
Θεωρείται αν όχι ισάξια, πάντως του επιπέδου της προς Εβραίους Επιστολής

Τ ο   κ α τ ά   Λ ο υ κ ά ν   Ε υ α γ γ έ λ ι ο :
Χρησιμοποιεί την Ανωτέρα Κοινή Ελληνική γλώσσα.
(Όχι βέβαια την κλασσική της αρχαιότητας ούτε και την λαϊκή των παπύρων και των επιγραφών).

Ο ι   Ε π ι σ τ ο λ έ ς   τ ο υ   Π α ύ λ ο υ :
Είναι και αυτές γραμμένες στην Ανωτέρα Κοινή.
Παρά ταύτα οι Επιστολές του έχουν αρκετή ανομοιογένεια. Υπάρχουν σε αυτές εξάρσεις απαραμίλλου λογοτεχνικού ύφους αλλά υπάρχουν και ανακόλουθα σχήματα, ελλιπείς προτάσεις, κλπ.

Ο ι   Ε π ι σ τ ο λ έ ς   τ ο υ   Π έ τ ρ ο υ :
Γραμμένες σε ικανοποιητικό λογοτεχνικό επίπεδο, κυρίως η Πρώτη

Τ ο   κ α τ ά   Ι ω ά ν ν η ν   Ε υ α γ γ έ λ ι ο   κ α ι   ο ι   Ε π ι σ τ ο λ έ ς   τ ο υ
Απλή γλώσσα αλλά γραμματικώς ορθή

Η   Α π ο κ ά λ υ ψ η :
Διαφέρει από τα λοιπά βιβλία του Ιωάννη.
Παρουσιάζει πολλές ιδιορρυθμίες ως προς την γραμματική και την σύνταξη
αλλά έχει πλουσιότερο λεξιλόγιο.

Τ ο   κ α τ ά   Μ α τ θ α ί ο ν   Ε υ α γ γ έ λ ι ο :
Είναι γραμμένο στην Λαϊκή Κοινή γλώσσα

Τ ο   κ α τ ά   Μ ά ρ κ ο ν   Ε υ α γ γ έ λ ι ο :
Η γλώσσα του είναι η απλούστερη όλων των Ευαγγελίων και των λοιπών βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Ομοιάζει περισσότερο με προφορικό λόγο παρά με γραπτό κείμενο.

(«Η Γλώσσα της Καινής Διαθήκης»  Θωμά . Α. Ιωαννίδη  εκδ. «Έννοια»  Αθήνα 2014)