Εἰδοποίηση

Στά διόδια τῆς Ἐθνικῆς Ὁδοῦ Ἀθηνῶν Λαμίας, στό ὕψος τοῦ Καπανδριτίου, οἱ κερματοδέκτες δέν λειτουργοῦν σωστά μέ ἀποτέλεσμα νά κλέβουν κέρματα.

Advertisements

Οἱ ἄγνωστοι Μεγάλοι Ἄνδρες τοῦ γένους.

Ὁ λαός τό πρῶτο πού χρειάζεται δέν εἶναι χρήματα ἀλλά παιδεία. Ἐάν τόν «ἐλεήσουν» μέ λίγα χρήματα, πάλι θά τοῦ τά πάρουν. Ἐάν ὅμως ἔχει παιδεία, θά ἀντισταθεῖ καί θά σωθεῖ.
Εἶναι λυπηρό, ὅτι ὄχι μόνο δέν ἔχουμε παιδεία ἀλλά καί δέν ἀναγνωρίζουμε τήν ἀξία της.
«Με την έναρξη της Επανάστασης του 1821, (η Μεγάλη του Γένους Σχολή στην Κωνσταντινούπολη) κλείνει. Παρ’όλα αυτά, ένας από τους καθηγητές, ο Θρασύβουλος ο Μιλήσιος, κλείνεται κρυφά επί τρία χρόνια στή Σχολή με 18 μαθητές στους οποίους διδάσκει μία σειρά μαθημάτων. Κι έτσι κατορθώθηκε μέσα στη μαύρη καταχνιά που επικράτησε στη μετεπαναστατική περίοδο να εκπαιδευτούν τουλάχιστον 18 νέοι».

«Ἱστορικά»τεύχ. 63 σελ. 21

Ποιοί εἶναι οἱ ἐγκληματίες στήν Δημοκρατία

Δύο σημαντικές σημερινές εἰδήσεις ἀπό τά Μ.Μ.Ε.
1. Ὅποιος χρωστάει στό Δημόσιο, ἀκόμη καί κάτω ἀπό 3 000 εὐρώ θά τοῦ κατάσχονται περιουσιακά στοιχεῖα.
2. Οἱ ἀποδεδειγμένα ἐγκληματικές πράξεις τοῦ Τσοχατζόπουλου θά ἀρχίσουν νά παραγράφονται ἀπό 1ης Φεβρουαρίου 2013.
Αὐτή εἶναι ἡ δημοκρατία μας.
Καί δέν κουνιέται φύλλο!

Οἱ Μεγάλοι Ἄνδρες καί τό ἔθνος μας. Νο 2

Φειδίας
Κατηγορήθηκε ἀπό τούς ἀντιπάλους τοῦ Περικλῆ, ὅτι ιδιοποιήθηκε πολύτιμες πρῶτες ὕλες ἀλλά ἀπέδειξε, ὅτι ἦταν συκοφαντία. Ἀργότερα κατηγορήθηκε γιά ἀσέβεια, ἐπειδή ἀπεικόνισε στήν ἀσπίδα τῆς Ἀθηνᾶς τόν Περικλῆ καί τόν ἑαυτό του. Τό ἀποτέλεσμα ἦταν νά φυλακισθεῖ καί νά ἐξορισθεῖ στήν Ἤλιδα. (ἡ τιμωρία του ἀμφισβητεῖται ἀπό μερικούς ἱστορικούς).

«Ἱστορία τῶν Ἑλλήνων» τόμ. 21 σελ.486 ἐκδ. «Δομή»

Οἱ Μεγάλοι Ἄνδρες καί τό ἔθνος μας

Σέ περιόδους κρίσης μόνο «μεγάλοι» ἄνδρες μποροῦν νά σώσουν τό ἔθνος.
Αὐτούς οἱ «μικροί» συνάνθρωποί τους τούς ἐχθρεύονται, ἐπειδή τούς ζηλεύουν. Γι’αὐτό:
μέ κάθε τρόπο ἐπιδιώκουν νά τούς ἀφανίσουν.
ἐάν παρά ταῦτα τό φέρουν οἱ περιστάσεις καί αὐτοί ἀναδειχθοῦν, τότε μέ τήν πρώτη εὐκαιρία τούς ταπεινώνουν, τούς κακοποιοῦν ἤ καί τούς θανατώνουν.
Δυστυχῶς ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες πρωτοστατοῦμε σέ αὐτό, ἕνας λόγος πού δικαιολογεῖ καί τήν κατάντια μας.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ. Ὁ νικητής τῆς μάχης τοῦ Μαραθώνα.
Μετά τήν μάχη αὐτή ἐπιτέθηκε στήν Πάρο, τήν ὁποία δέν κατώρθωσε νά ἐκπορθήσει. Οἱ ἀντίπαλοί του βρῆκαν τήν εὐκαιρία νά τόν κατηγορήσουν καί τό δικαστήριο τόν καταδίκασε σέ χρηματική ἀποζημίωση πενῆντα ταλάντων. Ἐπειδή δέν εἶχε νά πληρώσει καί ἐπειδή κανένας δέν τόν δάνειζε, ὁδηγήθηκε σιδηροδέσμιος στή φυλακη. Ἐκεῖ πέθανε καί τό πῶμα του παρέμεινε δεμένο μέ τίς ἁλυσίδες, μέχρις ὅτου βρεθεῖ κάποιος νά ξεπληρώσει τό χρέος του.
Τότε ἀναγκάστηκε ὁ υἱός του Κίμων νά ὁδηγηθεῖ αὐτός σιδηροδέσμιος στή φυλακή, γιά νά ἐλευθερωθεῖ τό πτῶμα τοῦ πατέρα του καί νά ταφεῖ!! Ὅσο γιά τό χρέος, τελικά βρέθηκε ἕνας πλούσιος Ἀθηναῖος,ὁ ὁποῖος ἔλαβε ὡς γυναίκα του τήν κόρη τοῦ Μιλτιάδη, μέ τήν συμφωνία νά πληρώσει τό ποσόν ἐλευθερώνοντας ἔτσι τόν Κίμωνα.

περ. «‘Ιχώρ» Ὀκτώβρ. 2000 σελ. 69-74.

Ὁπλοκαταχή

Ὑπάρχει προβληματισμός στίς Η.Π.Α γιά τό ἄν θά πρέπει νά ἐπιτρέπεται ἡ ὁπλοκαταχή ἤ ὄχι. Τί ὑποκρισία! Χρειάζεται νά μαζεύουμε τό νερό τῆς βρύσης ἤ νά κλείνουμε τή βρύση;
Δέν ὑπάρχει ἀμερικάνικη ταινία, στήν ὁποία νά μή γίνονται φόνοι κάθε λίγα λεπτά!
Ἐάν ἕνας ἐπιθυμεἶ νά σκοτώσει, δέν ἔχει ἀνάγκη ὅπλου, μπορεῖ μέ ἕνα μικρό μπουκάλι βενζίνας νά κάψει ὅσους ἀνθρώπους ἐπιθυμεῖ μέσα σέ σχολεῖα, σέ κέντρα διασκέδασης, σέ μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς κ.λπ.

Ἐμεῖς καί οἱ Μεγάλοι μας Πρόγονοι

Στή μάχη τὼν Φαρσάλων τό 48 π.Χ. οἱ Ἀθηναῖοι πολέμησαν στό πλευρό τοῦ Πομπηίου ἐναντίον τοῦ Ἰουλίου Καίσαρα καί ἠττήθηκαν. Ὁ Ἰούλιος Καίσαρ καταφθάνει στήν Ἀττική μέ σκοπο νά καταστρέψει τήν Ἀθήνα. Ὅταν ὅμως ἀντίκρυσε τήν πόλη καί τό μεγαλεῖο της, μεταμελήθηκε καί ἀναβόησε: «Συγχωρῶ τούς ζῶντας χάριν τῶν τεθνεώτων»

Στήν κατάντια πού βρισκόμαστε σήμερα, μποροῦμε νά ἀνανήψουμε καί νά φανοῦμε ἀντάξιοι τῶν μεγάλων μας προγόνων; Εἶναι προτιμότερο νά μᾶς σέβονται παρά νά μᾶς λυποῦνται.