Δύσκολες οἱ στιγμές πού ζοῦμε. Νά ἀποφύγουμε τό Διχασμό.

Ο ἱ   γ ο ν ι δ ι α κ έ ς   κ α τ α β ο λ έ ς   τ ῶ ν   μ ε γ ά λ ω ν   Ἀ ρ ε τ ῶ ν   κ α ί   τ ῶ ν   μ ε γ ά λ ω ν   Π α θ ῶ ν   μ α ς

Ὁ   « σ κ υ τ α λ ι σ μ ό ς »   τ ο ῦ   Ἄ ρ γ ο υ ς

Τό 371 π.Χ. τό Ἄργος συγκλονίσθηκε ἀπό ἕνα παροξυσμό τῶν λαϊκῶν τάξεων ἐναντίον τῶν εὐπορωτέρων καί τέλος ἐναντίον τῶν ἴδιων τῶν δημαγωγῶν, μέ πολλές ἑκατοντάδες θυμάτων.
«Οἱ ἀρχές τοῦ Ἄργους συνέλαβαν μερικούς ὑπόπτους καί τούς ὑπέβαλαν σέ βασανιστήρια. Αὐτοί αὐτοκτόνησαν, ἐκτός ἀπό ἕναν, πού ἀπεκάλυψε ἄλλους 30 συνεργούς. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ δήμου, χωρίς νά ἐλέγξει μέ τήν ἀπαιτούμενη ἀκρίβεια ἄν αὐτοί ἦταν ἔνοχοι ἤ ὄχι, τούς καταδίκασε σέ θάνατο καί δήμευσε τίς περιουσίες τους. Οἱ δημαγωγοί ἐπιδείνωσαν τήν καχυποψία καί την ἔξαψη τοῦ πλήθους διατυπώνοντας κατηγορίες ἐναντίον πολυαρίθμων ἄλλων πολιτῶν. Ὁ δῆμος ψήφισε νά ὑποβληθοῦν καί αὐτοί στίς ἴδιες ποινές καί λαϊκές μάζες ὥρμησαν νά θανατώσουν τούς καταδίκους μέ ραβδιά. Δέν περιωρίσθηκαν ὅμως σ’ αὐτούς. πάνω στή μανία τους σκότωσαν πολλούς ἀκόμη πλουσίους. Τά θύματα τοῦ «σκυταλισμοῦ» – ἔτσι ὠνομάσθηκε αὐτός ὁ τρόπος θανατώσεως – ἦταν περισσότερα ἀπό 1200. Οἱ δημαγωγοί, ἀνήσυχοι ἀπό τήν ἔκταση πού πῆραν οἱ ἐκτελέσεις, προσπάθησαν νά συγκρατήσουν τά πλήθη καί σέ ὡρισμένες περιπτώσεις ἐπιχείρησαν νά σώσουν ἀκόμη καί καταδίκους, ἀποσύροντας τίς κατηγορίες πού εἶχαν διατυπώσει ἐναντίον τους. Δέν ἐπέτυχαν τίποτε ἄλλο παρά νά προκαλέσουν στούς ἐξαγριωμένους ὀπαδούς των τήν ὑποψία ὅτι τούς πρόδωσαν καί νά πέσουν καί οἱ ἴδιοι κάτω ἀπό τά πλήγματά τους».

(«Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους»  Ἐκδοτική Ἀθηνῶν Α. Ε τόμ. 6ος  ἔκδ. 2015  σελ. 191

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s