Bullying. Ἡφαιστειακή ἔκρηξη τῶν ἀρχετύπων τοῦ ἀσυνειδήτου

Τό φαινόμενο Bullying δέν εἶναι ἁπλῶς ἀκραῖες καί ἀπαράδεκτες συμπεριφορές ἰδιορρύθμων ἀτόμων μέ ἀντικοινωνικές τάσεις. Περιλαμβάνει ἕνα εὐρύ πεδίο συμπεριφορῶν τόσο μεγάλο, πού ἀδυνατεῖ ὁ οἱοσδήποτε νά τό συλλάβει μέ τό νοῦ του.

Ἀπό τή στιγμή τῆς γέννησής του μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς του ὁ κάθε ἄνθρωπος ἔχει μπροστά του τό φοβερό αἴσθημα τοῦ θανάτου, τό ὁποῖο ποτέ δέν τόν ἐγκαταλείπει. Ἡ φρικτή ἐμπειρία τῆς πρώτης ἀνασφάλειας ἀμέσως μετά τήν ἔξοδό του ἀπό τήν μήτρα τῆς μητέρας του ἐπανεμφανίζεται πρό τῶν ὀφθαλμῶν του μετά ἀπό κάθε ἀπειλή τήν ὁποία ἀντιμετωπίζει στή ζωή του εἴτε ἀμέσως εἴτε ἐμμέσως. Ὅσο μεγαλώνει καί ὠριμάζουν οἱ νοητικές του ἱκανότητες καί ὁ ψυχικός του κόσμος, τόσο καί καλλίτερα ἀντιλαμβάνεται ὅτι οἱ σχέσεις του μετά τῶν συνανθρώπων του εἶναι ἕνας διαρκής ἀγώνας διατήρησης τοῦ ζωτικοῦ του χώρου, ὁ ὁποῖος διεκδικεῖται ἀπό τούς λοιπούς.

Μόνο ἡ κοινωνία τῶν πολιτισμένων ἀνθρώπων τόν κατοχυρώνει ἔναντι τῶν ἰσχυρῶν του ἀντιπάλων. Ὅσο πιό πολιτισμένη εἶναι μία κοινωνία, τόσο καί οἱ νόμοι της προστατεύουν καλλίτερα τόν ἀδύναμο μέσα ἀπό τίς ἀρχές τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἀγάπης καί τῆς ἐκτίμησης πού θρέφει στό πρόσωπο τοῦ κάθε πολίτη. Τό ἀντίθετο ἀκριβῶς συμβαίνει σέ περιόδους παρακμῆς καί πτώσης τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν. Τότε τά ἄγρια πάθη, τά πρωτόγονα ἔνστικτα καί οἱ ἀχαλίνωτες ὁρμές ἀναδύονται ἀπό τό ἀσυνείδητο μέ ἀποτέλεσμα νά ἔχουμε ἐπιθετικές τάσεις ἐναντίον τῶν συνανθρώπων μας, οἱ ὁποῖες λόγω κοινωνικῶν ἀναστολῶν ξεκινοῦν ἀπό φραστικές, ἔπειτα προχωροῦν σέ κακοποιήσεις μικροῦ βαθμοῦ καί ἐνίοτε καταλήγουν σέ βάρβαρες πράξεις πού θέτουν σέ κίνδυνο ἀκόμη καί τή ζωή των.

Φ ι λ ο σ ο φ ί α   τ ῶ ν   ψ υ χ ι κ ῶ ν   ἀ ν τ ι δ ρ ά σ ε ω ν

Ὅπως ὁ ἐπιτιθέμενος δρᾶ ἐνστικτωδῶς καί ἐκφράζει τήν κακότητά του μέ ποικίλους τρόπους, καί μάλιστα πολλάκις ὑποκρυπτομένους πίσω ἀπό δῆθεν ἀφελεῖς ἤ ἀθῶες συμπεριφορές, τό ἴδιο καί ὁ δεχόμενος τήν ἀπειλή ἐνστικτωδῶς καί αὐτός ἀντιλαμβάνεται τόν κίνδυνο καί βιώνει τό γεγονός ὡς μεγίστη ἀπειλή πού τείνει νά τόν θανατώσει.

Τό βίωμα αὐτό εἶναι ἀνάλογο πρός τήν βιαιότητα τῆς συμπεριφορᾶς τοῦ ἐπιτιθεμένου, πρός τή χρονική της διάρκεια καί πρός τή συχνότητα πού ἐπαναλαμβάνεται.

Εἶναι αὐτό πού ὁδηγεῖ πολλές φορές τό ἄτομο στό νά ἐγκαταλείπει τίς σπουδές του, νά ἀποχωρεῖ ἀπό τήν ἐργασία του, νά ἐξαφανίζεται γιά πάντα ἀπό τήν οίκογένειά του ἤ καί νά αὐτοκτονεῖ! Πράξεις πού ἀδυνατεῖ συνήθως νά κατανοήσει ὁ κοινωνικός του περίγυρος.

Ἀ ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η   τ ο ῦ   φ α ι ν ο μ έ ν ο υ

Κτύπημα τοῦ κακοῦ στά πρῶτα του στάδια, στίς ἄτυπες μορφές του καί στήν πολλαπλότητά του.

Bullying ἀκόμη εἶναι:
Τό νά κοροϊδεύω στό σχολεῖο τό συμμαθητή μου πού φοράει γυαλιά μυωπίας, πού φέρει στ’ αὐτιά του ἀκουστικά βαρηκοΐας ἤ στά δόντια του προσθετικά ὀρθοδοντικά ἀντικείμενα.

Τό νά σχολιάζω ἐμπαιχτικά τό πολύ κοντό ἀνάστημα κάποιου, τόν τρόπο πού βαδίζει, τά ἄσχημα χαρακτηριστικά του, τή φαλακρή κεφαλή του, κλπ.

Τό νά ἀναφέρομαι σέ αὐτόν ὄχι μέ τό ὄνομά του ἀλλά μέ τό σωματικό ἤ κοινωνικό μειονέκτημά του (ὁ κοντός, ὁ κουτσός, ἡ χήρα, τό ὀρφανό, ἡ χωρισμένη, κλπ).

Τό νά μήν ἀντιδρῶ σέ ἕνα ἄδικο παραγκωνισμό τοῦ ἱκανοῦ στόν τόπο ἐργασίας του, στίς σπουδές του, στήν κατάληψη μιᾶς θέσης, στή διεκδίκηση μιᾶς ὑποτροφίας, κλπ.

Τό νά μήν ἀναγνωρίζω τίς θυσίες πού ἔκανε κάποιος γιά μένα στήν οἰκογένειά μου, στό φιλικό ἤ ἐργασιακό μου περιβάλλον, κλπ.

Τό νά περιφρονῶ τόν κατώτερό μου ἀλλά καί νά ἀποφεύγω τίς κοινωνικές σχέσεις μέ τόν πρώην φίλο μου, ὁ ὁποῖος τώρα ἔγινε ἀνώτερός μου χωρίς νά μέ ἔχει περιφρονήσει.

Τό νά φερθῶ ἀγενῶς σέ φιλικά μου πρόσωπα, τά ὁποῖα προσέβαλα ὅταν θέλησαν νά μέ τιμήσουν (μοῦ ἀφιέρωσαν βιβλίο πού συνέγραψαν, πίνακα πού ζωγράφισαν, μέ προσκάλεσαν στό σπίτι τους, κλπ)

Τό νά μή καλημερίζω τόν γείτονά μου.

Κ α τ α κ λ ε ί ς

Τό Bullying δέν εἶναι καθόλου σπάνιο. Ὅλοι λίγο πολύ ἐπιδιδόμαστε σέ αὐτό καί ἄς μή τό παραδεχόμαστε.

Ἴδιον τῆς ἀνώτερης προσωπικότητας ἑκάστου εἶναι ὄχι μόνο νά τό ἀποφεύγει ἀλλά καί νά διαγιγνώσκει τίς ὕπουλες μορφές, μέ τίς ὁποῖες αὐτό ἐμφανίζεται.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s