Οἱ ἐπιθέσεις ἐναντίον τοῦ κ. Φίλη. Μία «εὐσεβής» ἔνσταση

Εἶπε ὁ κοινοβουλευτικός ἐκπρόσωπος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Φίλης στό κανάλι MEGA:
Εἶναι ἀπαράδεκτο νά γίνονται δεκτά μέ τιμές ἀρχηγοῦ κράτους τό ἅγιο φῶς καί τά λείψανα τῶν ἁγίων. Αὐτά εἶναι «νεοειδωλολατρεία» καί παραπέμπουν στόν Μεσαίωνα. Πρόσθεσε δέ: Ἡ μεταφορά τῶν ἱ. λειψάνων σέ νοσοκομεῖο δέν ἀντικαθιστᾶ τήν ἰατρική.

Ἀ π ο ρ ί α   μ α ς
Ἔλαβε δεκάδες ἀπαντήσεις ἀπό τήν γραφίδα ἐπισήμων ἐκπροσώπων τῆς Ἐκκλησίας (Ἱεραρχῶν, θεολόγων, κλπ) καί λοιπῶν χριστιανῶν.
Οἱ πάντες κατέκριναν αὐτά πού εἶπε καί ὄχι τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο τά εἶπε ἤ τό σκοπό πού ἐξυπηρετοῦσαν αὐτά πού εἶπε.

Τ ο λ μ η ρ ή   ἀ ν τ ι π ρ ό τ α σ ή   μ α ς
Θά εὐχόμουν τά ἴδια νά ἔλεγε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἤ κάποιος ἀπό τούς Ἱεράρχες μας. Τότε θά εἶχαν ἀξία, διότι καί θά ἀφόπλιζαν τόν κάθε κ. Φίλη ἀλλά καί θά ἐξυγίαιναν τόν τρόπο τοῦ θρησκεύεσθαι τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας.

Κ α ί   ἐ ξ η γ ο ῦ μ α ι
– Ὅταν ἡ Σαμαρεῖτις ρώτησε τόν Ἰησοῦ ποῦ πρέπει νά λατρεύουμε τόν Θεό, στόν ναό τῆς Ἱερουσαλήμ ἤ στό ὄρος Γαριζείν, ἐκεῖνος ἀπάντησε: «Πνεῦμα ὁ Θεός καί τούς προσκυνοῦντας αὐτόν ἐν πνεύματι καί ἀληθεία δεῖ προσκυνεῖν».
– Οἱ τιμές ἀρχηγοῦ κράτους δέν ἔχουν καμμία σχέση πρός τήν πνευματική λατρεία, πολλῶ δέ μᾶλλον ὅταν γίνονται μέ ἔξοδα τῶν ἐξαθλιωμένων οἰκονομικά πολιτῶν, ἀρκετοί τῶν ὁποίων εἶναι ἀλλόθρησκοι καί οἱ πλεῖστοι ἀδιάφοροι.
– Τά λείψανα τῶν ἁγίων δροῦν μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί ὄχι μέ τήν ἐπαφή τους στά σώματα τῶν πιστῶν. Στή δεύτερη περίπτωση εὐεργετοῦν ἐλάχιστους παραθεωρώντας τίς ἀνάγκες τῶν λοιπῶν πιστῶν (π.χ. ἡ ἐπίσκεψη μόνο στό νοσοκομεῖο « Ἅγ. Σάββας»). Ἄλλως θά ἔπρεπε νά τεμαχίζονται καί νά μοιράζονται στοὐς πιστούς, κάτι πού συνέβαινε στούς πρώτους χριστιανικούς χρόνους καί καταδικάσθηκε ἀπό τήν Ἐκκλησία μέσω τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Εἶχαν φθάσει οἱ πιστοί σέ τέτοιο σημεῖο παραφορᾶς, ὥστε προτοῦ πεθάνει ἕνας μάρτυρας, εὑρισκόμενος στίς τελευταῖες του στιγμές, τοῦ ἀποκολλοῦσαν τρίχες ἀπό τά μαλλιά καί τά γένια του γιά νά τά ἔχουν γιά φυλακτό («Λείψανα καί Τάφοι μαρτύρων» Ἀνδρ. Φυτράκη).
– Ἡ ἐπίκληση τῆς χάριτος τῶν ἁγίων δέν καταργεῖ τήν ἰατρική. Ποτέ δέν δίδαξε ὁ Χριστιανισμός τήν ἐπίλυση τῶν προβλημάτων τῶν πιστῶν του μέσω τῆς ἀπραξίας. Ποτέ δέν συμβούλευσε τόν ναυαγό νά νή κολυμβήσει νά φθάσει στήν ἀκτή ἀλλά νά περιμένει τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ. «Οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τόν Θεόν σου» εἶπε ὁ Ἰησοῦς.
– Ἐπικαλούμενοι τήν λύτρωση μέσω τῶν ἁγίων μέ ἀκραῖες συμπεριφορές δροῦμε ἀπαξιωτικά πρός τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας καί πρός τό πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου.

Ἄ ρ α   ἔ χ ε ι   δ ί κ α ι ο   ὁ   κ.   Φ ί λ η ς ;
– Δέν μετρᾶνε τά λόγια πού λές, ὅσο ὁ σκοπός γιά τόν ὁποῖο τά λές. Ἄλλο νά νουθετῶ τό παιδί μου ἤ ἕνα μαθητή μου καί ἄλλο νά τόν ἐξευτελίζω. Ἄλλο νά τόν ἐλέγχω διακριτικά καί ἄλλο νά διακηρύττω δημόσια ὅτι ἔχει ἐκδηλώσεις ἀπολίτιστου καί ἀγροίκου.
– Οἱ ἀντιφάσεις τοῦ κ. Φίλη εἶναι καί ἡ αὐτομομφή του. Αὐτούς τούς ὁποίους μέμφεται, ἀπό αὐτούς ζήτησε ψῆφο καί σέ αὐτούς θέλει νά καταφύγει μέ δημοψήφισμα ἤ ἐκλογές, γιά νά τοῦ ὑποδείξουν τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο θά σωθεῖ ἡ χώρα!
– Ἐάν χαρακτηρίζει «νεοειδωλολατρεία» τήν ἀκραία συμπεριφορά τῶν πιστῶν πού βρίσκονται ὑπό τό κράτος ἄφατου πόνου, τότε πῶς θά χαρακτήριζε τήν συμπεριφορά τοῦ ἀρχηγοῦ του, πού πῆγε νά ζητήσει τήν εὐχή τοῦ Ἀρχιεπισκόπου; Πίστευε ὅτι ἐκπροσωποῦσε τό θεῖον; Τότε γιατί δέν βάπτισε τά παιδιά του; γιατί δέν τέλεσε θρησκευτικό γάμο; Τόν ἐπισκέφθηκε καιροσκοπικά γιά νά ἀγρεύσει τήν ψῆφο τῶν πιστῶν; Τότε ἔπαιξε θέατρο. Καί ὁ «μή νεοειδωλολάτρης» κ. Φίλης, γιατί δέν παραιτήθηκε;

Ἐ ν   κ α τ α κ λ ε ί δ ι
Ἡ προαγωγή ἑνός λαοῦ δέν γίνεται ὑβρίζοντάς τον ἤ ὑποτιμώντας τον, ὅταν δέν τόν ἔχεις ἀνάγκη.
Γίνεται μέ τήν ἀπεριόριστη ἀγάπη σου πρός αὐτόν, μέ τήν ἐκτίμηση στό πρόσωπό του καί μέ τό παράδειγμά σου.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s