Πρῶτες Βοήθειες. Μετά ἀπό τροχαῖο ἀτύχημα

Α’)  Ἐ ά ν   ε ἶ ν α ι   ἐ λ α φ ρ ά   τ ρ α υ μ α τ ι σ μ έ ν ο ς
–  Καθαρίζουμε καί ἐπιδένουμε τά τραύματά του
–  Ἐάν ὑπάρχει ἁπλό κάταγμα στό ἄνω ἤ κάτω ἄκρο, τό ἀκινητοποιοῦμε χρησιμοποιώντας γιά νάρθηκα ὁποιοδήποτε τεμάχιο ξύλου, σιδήρου ἤ σκληροῦ χαρτονιοῦ
–  Ἀποφεύγουμε ὀποιαδήποτε κίνηση τοῦ πάσχοντος ἄκρου
–  Τοῦ χορηγοῦμε ἕνα ἀπλό παυσίπονο

Β’)  Ἐ ά ν   ἔ χ ε ι   κ ι ν η τ ι κ ά   π ρ ο β λ ή μ α τ α
–  Ἐάν δέν μπορεῖ νά κινήσει χέρια ἤ πόδια ἤ ἀκόμη καί τά δάκτυλα ἄνω ἤ κάτω ἄκρων, τότε πρόκειται περί βλάβης τῆς Σπονδυλικῆς Στήλης καί ὑπάρχει μεγάλος κίνδυνος νά παραμείνει παράλυτος.
–  Ἀπαγορεύεται κάθε μετακίνηση μέχρι νά ἔλθει ἀσθενοφόρο
–  Ἀπαγορεύονται ἐντριβές, μαλάξεις, κλπ
–  Ἀπογορεύονται καί οἱ ἁπλές κινήσεις τοῦ ἴδιου τοῦ ἀσθενοῦς, ἀκόμη καί ἡ ἀνύψωση τῆς κεφαλῆς γιά νά πιεῖ νερό (μόνο μέ καλαμάκι)
–  Ἐάν εἶναι ἐγκλωβισμένος σέ τρακαρισμένο αὐτοκίνητο καί παρουσιάζει κινητικές δυσκολίες, θά πρέπει ὁπωσδήποτε νά περιμένουμε τό ἀσθενοφόρο. Ἀρκετές φορές κρίνεται προτιμότερο νά κοπεῖ τμῆμα τοῦ αὐτοκινήτου παρά νά ἐξαχθεῖ βίαια ὁ τραυματίας.
–  Νά ζεστάνουμε τόν τραυματία σκεπάζοντάς τον, ἐάν κρυώνει

Π ρ ο σ ο χ ή
–  Ὅλοι οἱ ἀνωτέρω περιορισμοί ἰσχύουν μέ τήν προϋπόθεση, ὅτι δέν διατρέχει ἄμεσο κίνδυνο ἡ ζωή τοῦ ἀσθενοῦς (ἀκατάσχετη αἱμορραγία, πολύ κακές καιρικές συνθῆκες, κλπ)
–  Ἐάν χρειασθεῖ νά μεταφέρουμε πολυτραυματία, προτιμᾶμε πάντοτε νά τόν ξαπλώσουμε ἐπάνω σέ μία σανίδα (ἐν ἀνάγκη καί σέ μία πόρτα ἤ παράθυρο).
-Ἐλλείψει τῶν ἀνωτέρω θά χρησιμοποιήσουμε κουβέρτα ἀλλά μέ τήν προὑπόθεση νά εἶναι ὁσο τό δυνατόν πιό τεντωμένη. Ἐάν διατίθενται τρία ἤ τέσσερα ἄτομα εἶναι προτιμότερα τῶν δύο

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s