Ἡ ἐκτροπή τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν – Κόλαση γιά ὁλόκληρο τόν πλανήτη

-Φλέγεται ὁλόκληρη σχεδόν ἡ γῆ. Κατά κυριολεξίαν ὄχι ἀκριβῶς ὁλόκληρη ἀλλά ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἐκεῖ πού κατοικοῦν ἄνθρωποι!
– Ἀλληλοσκοτώνονται μεταξύ τους, σφάζουν ὁ ἕνας τόν ἄλλο ἀνηλεῶς. Διαπράττονται καί σήμερα γενοκτονίες, ἀφανισμοί ἀμάχων, διωγμοί τῶν ἀδυνάτων ὅπως καί στήν ἐποχή τῶν πρωτογόνων.
– Μέσα σέ μία σειρά ἐτῶν πού δέν ὑπερβαίνουν τά δάχτυλα τῶν χεριῶν μας βγῆκαν στούς δρόμους ἔθνη ὁλόκληρα μέ μοναδικό σκοπό τήν ἀδελφοκτόνο ἀλληλοεξόντωση.
– Τό Ἀφρικανικό χεῖλος τῆς Μεσογείου καί τό νότιο Ἀσιατικό βλέπει τήν ζωή ὄχι μέσα ἀπό τό φῶς τοῦ ἥλιου ἀλλά μέσα ἀπό τίς φλόγες τοῦ πολέμου. Πουλιά τῶν περιοχῶν αὐτῶν δέν πετᾶνε πάνω ἀπό τά κεφάλια τῶν ἀνθρώπων παρά σιδερένιες μηχανές πού σκορποῦν τόν ὄλεθρο.
– Τό ἴδιο συμβαίνει καί στίς ἀχανεῖς ἐκτάσεις τῆς Κεντρικῆς Ἀσίας, τῆς ΝΑ Εὐρώπης καί τῆς Ν. Ἀμερικῆς.
– Ἀλλά καί σέ τόσες ἄλλες χῶρες πού «ζοῦν ἥσυχα», πού δέν ἀκούγονται σπαραχτικές κραυγές τρόμου καί θρῆνοι τῶν ἐπιζώντων, καί ἐκεῖ διεξάγεται ἕνας σιωπηρός, ὕπουλος πόλεμος, ὅπου οἱ ἔσχατοι τῶν πάντων αὐτοκτονοῦν, οἱ πολλοί φτωχοί κοιμοῦνται στούς δρόμους καί δέν ἔχουν νά φᾶνε, καί οἱ λοιποί ταλαίπωροι … περιδιαβάζουν ἀνά τάς ὁδούς καί τάς ρύμας περίλυποι καί κατησχυμμένοι καί πεθαίνουν χωρίς ἰατρική περίθαλψη.

Π ῶ ς  μ ᾶ ς  ἔ τ υ χ ε  α ὐ τ ό ;
– Δέν ἔτυχε, συνεχίζεται ἐπί χιλιετίες χωρίς νά ἔχει καταφέρει νά τό σταματήσει καμμία τεχνολογική πρόοδος, καμμία φιλοσοφική θεωρία, καμμία θρησκεία!!
– Ἐάν ἀκόμη κάποιος ἀμφιβάλλει, δέν ἔχει παρά νά ἐπισκεφθεῖ τά ἐρεἰπια τοῦ μυκηναϊκοῦ ἀνακτόρου τῆς Πύλου (13ος  π.Χ. αἰ.), γιά νά δεῖ στίς τοιχογραφίες πολεμιστές μέ πλήρη πολεμική ἐξάρτηση νά ἐκτελοῦν ὁμαδικά ἀόπλους μέ μόνο τους ἔνδυμα ἕνα δέρμα ζώου!
– Δυστυχῶς «ἠ πρόοδος» ποτέ δέν ἔφερνε τήν εἰρήνη ἀλλά πάντοτε γιγάντωνε τόν πόλεμο καί τόν καθιστοῦσε πιό «πονηρό».

Π ο ι ά  ἡ  α ἰ τ ί α ;

Ἡ  μ ε τ ά λ λ α ξ η  τ ῶ ν  ἠ θ ι κ ῶ ν  ἀ ξ ι ῶ ν  κ α ί   ἐ κ τ ρ ο π ή  τ ο υ ς  ἀ π ό  τ ό ν  ὑ ψ η λ ό      π ρ ο ο ρ ι σ μ ό  τ ο υ ς .

– Ἐάν κάποιος σκοτώσει τόν συνάνθρωπό του, ἔστω καί ἐξ ἀμελείας, θεωρεῖται δολοφόνος
Ἐάν ὅμως σπείρει τόν θάνατο μέ πολεμικές μηχανές σέ χιλιάδες ἀνθρώπους, θεωρεῖται ἁπλός στρατιώτης
– Ἐάν κάποιος χρωστάει καί δέν ἔχει νά πληρώσει, φυλακίζεται μαζί μέ τούς κακοποιούς.
Ἐάν ὅμως σκοτώσει ἄνανδρα κάποιον τήν ὥρα πού ἐργάζεται ἤ πού ἐπιστρέφει στό σπίτι του καί δηλώσει ὅτι εἶναι ἐπαναστάτης, τότε θεωρεῖται πολιτικός κρατούμενος.
– Ἐάν κάποιος δηλωμένος ἐπαναστάτης ἐπιδιώκει νά σκοτώσει κάποιον, καί παρεπιπτόντως ἀφαιρέσει τήν ζωή ἄλλου ἀθώου, τοῦτο θεωρεῖται … ἁπλῶς παράπλευρη ἀπώλεια.
Ἐάν αὐτοῦ τοῦ «ἐπαναστάτη» ἀπαγορεύσουν στή φυλακή τήν κατοχή κινητοῦ ἤ τήν ἔξοδό του, τοῦτο καί μόνο θεωρεῖται ὅτι τοῦ στερεῖ τά δικαιώματά του!
– Ἐάν κάποιος προσπαθεῖ νά ἐπηρεάσει συνάνθρωπό του στήν πίστη του, ἔστω καί μέ ἕνα φυλλάδιο, τοῦτο θεωρεῖται προσηλυτισμός καί ἡ πράξη σου τιμωρεῖται.
Ἐάν ὅμως τόν σφάξει ὠς ἄπιστο, τότε θεωρεῖται ἥρωας.
– Ἐάν κάποιος προβεῖ σέ μία σκληρή ἀλλά καλοπροαίρετη κριτική τῆς τρέχουσας Ἐκκλησιαστικῆς κατάστασης, θεωρεῖται βλάσφημος.
Ἐάν ὅμως εἶναι καθηγητής πανεπιστημίου στήν Θεολογική Σχολή καί κατηχεῖ ἀλλοθρήσκους διδάσκοντας ἐπί πληρωμῆ ἀντίθετα πρός τήν πίστη του, τότε θεωρεῖται πρωτοποριακός.
– Ἐάν κάποιος εἶναι πλανόδιος πωλητής καί δέν δώσει ἀπόδειξη, θεωρεῖται κλέφτης.
Ἐάν ὅμως διατηρεῖ ὄφ σόρ ἑταιρεῖες καί διοχετεύει ἀφορολόγητα τά χρήματά του στό ἐξωτερικό, τότε θεωρεῖται ἄνθρωπος ἀξιοσέβαστος ἀνήκων σέ ἀνωτέρα κοινωνική τάξη.
– Ἐάν καταγγελθεῖ κάποιος, ὅτι παρενόχλησε γυναίκα, τότε θεωρεῖται πόρνος.
Ἐάν μεταβεῖ ὠς τουρίστας στήν ΝΑ Ἀσία καί κοιμηθεῖ ἐκεῖ μέ ἀνήλικα παιδιά 6-12 ἐτῶν, τότε θεωρεῖται …  κοσμοπολίτης.
– Ἐά, ἐάν, ἐάν …

Σ υ μ π έ ρ α σ μ α :

– Κανένας πόλεμος δέν εἶναι ἱκανός νά καταστεῖ τελευταῖος.
Ἁπλῶς κλωσσᾶ τό αὐγό τοῦ προηγούμενου, γιά νά γεννηθεῖ ὁ ἑπόμενος.

– Μόνο οἱ ἠθικές ἀξίες εἶναι ἱκανές νά σώσουν τήν ἀνθρωπότητα.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s