Πρῶτες Βοήθειες – Κρυοπαγήματα – Κρυοπληξία

Κρυοπαγήματα

-Εἶναι ἠ ἐλαφρύτερη μορφή ἐκ τῶν δύο.
– Προκαλοῦνται ἀπό ἔκθεση τοῦ ἀτόμου σέ χαμηλές θερμοκρασίες ἐπί ἀρκετή ὤρα ἤ κατά συχνά διαστήματα μέσα σέ λίγο χρονικό διάστημα.
– Ἡ βαρύτητα τῆς νόσου ἐξαρτᾶται ἀπο τήν κατάσταση τοῦ ὀργανισμοῦ, ἀπό τήν ἡλικία (πλέον εὐάλωτοι εἶναι οἱ ἠλικιωμένοι καί τά παιδιά) καί ἀπό τό φῦλο (οἱ γυναῖκες εἶναι πλέον εὐάλωτες τῶν ἀνδρῶν).

Σ υ μ π τ ώ μ α τ α :
– Ὠχρότητα δέρματος, τοπικό ἄλγος, λίαν δυσάρεστο αἴσθημα ψύχους
– Ἐπί παρατάσεως τοῦ ψύχους: Τό δέρμα καθίσταται ἐρυθρό μέχρι κυανώσεως, δημιουργεῖται οἴδημα, φυσαλλίδες καί ἐξίδρωση ὑγροῦ
– Τελικό καί σοβαρό σύμπτωμα, ἠ τοπική ἀναισθησία.

Κρυοπληξία

– Εἶναι ἡ βαρύτερη μορφή
– Προκαλεῖται ἀπό λίαν παρατεταμένη ἔκθεση στό ψῦχος
– Σέ αὐτή τήν περίπτωση ἀπειλεῖται ἄμεσα ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου

Σ υ μ π τ ώ μ α τ α :
– Εἶναι γενικά καί ὄχι τοπικά
– Ὠχρότητα δέρματος, μυϊκός τρόμος, αὔξηση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης καί τῆς συχνότητας τῶν ἀναπνοῶν
– Ὑπερκόπωση, ἀκατανίκητη ὑπμηλία, ἀπώλεια συνείδησης

Π ρ ῶ τ ε ς  Β ο ή θ ε ι ε ς  κ α ί  γ ι ά  τ ί ς  δ ύ ο  κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς :

– Μεταφορά τοῦ ἀσθενοῦς σέ ζεστό περιβάλλον καί ὄχι καθυστέρηση γιά πρῶτες βοήθειες στό ὕπαιθρο.
–  Μέχρι νά μεταφερθεῖ ὀ ἀσθενής θά πρέπει νά πιέζουμε μέ τό χέρι μας τήν πάσχουσα περιοχή (ποτέ ἐντριβή σέ αὐτή τή φάση) ἤ νά τοποθετήσουμε τά ψυχρά του ἄκρα κάτω ἀπό τίς μασχάλες του

Στό ζεστό περιβάλλον:
– Σταδιακή θέρμανση τῶν ψυχρῶν ἄκρων μέ ζεστό νερό. Προσοχή: Ἡ ἀρχική θερμοκρασία τοῦ νεροῦ δέν θά πρέπει νά ὐπερβαίνει τούς 40 βαθμούς C (πρακτικά νά δέχεται τό δάκτυλό μας τήν θερμοκρασία τοῦ νεροῦ). Συντοχρόνως ἐπιτρέπεται νά αὐξάνεται.
– Ἀνύψωση τῶν σκελῶν.
– Ἀφαίρεση τῶν βρεγμένων καί ψυχρῶν ἐνδυμάτων καί κατά προτίμηση νά μείνουν τά ἄκρα ἐλεύθερα στό περιβάλλον τοῦ δωματίου.
– Ἀπαγορεύεται ρητῶς ἠ ξηρά θέρμανση (ἠλεκτρική σόμπα, τζάκι).
– Ἀπαγορεύεται ἡ ἐπαναθέρμανση. Ὁ ἀσθενής θά πρέπει νά ἀφεθεῖ στή θερμοκρασία πού τοῦ ἔχουμε προσφέρει καί νά ἐγκλιματισθεῖ σιγά σιγά καί ὄχι βίαια στό περιβάλλον.
– Ὅταν βελτιωθεῖ στοιχειωδῶς ἠ κατάστασή του συνιστᾶται ἐλαφρά κινησιοθεραπεία.
– Σέ περίπτωση βαρυτέρων συμπτωμάτων (ἐξελκώσεις, τοπικές διαταραχές τῆς αἰσθητικότητας, ἐπιμολύνσεις, κλπ) συνιστᾶται ἐπίσκεψη σέ ἰατρό.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s