Je ne suis pas Jihadist et aussi Je ne suis pas Charlie

Δ έ ν  ε ἶ μ α ι  Τ ζ ι χ α ν τ ι σ τ ή ς  ἀ λ λ ά  ἐ π ί σ η ς  δ έ ν  ε ἶ μ α ι  κ α ί  Σ α ρ λ ί

–  Δέν ὑπάρχει καμμία ἀντίρρηση, ὅτι ἡ ἐκτέλεση τῶν ἄτυχων δημοσιογράφων τοῦ περιοδικοῦ Charlie ἦταν ἕνα ἀποτρόπαιο ἔγκλημα, πού ἔγινε ἀπό ἄκρως φανατισμένα ἄτομα. Ἐπίσης δέν ὑπάρχει ἀντίρρηση, ὅτι τήν εὐθύνη δέν φέρουν μόνο οἱ ἐκτελεστές δολοφόνοι ἀλλά κυρίως ὅσοι πνευματικοί καθοδηγητές κρύβονται πίσω ἀπο αὐτούς.
– Ἀπό τό σημεῖο ὅμως αὐτό μέχρι τοῦ νά οἰκειοποιοῦνται καί νά ἐπικροτοῦν ὅλοι οἱ Εὐρωπαῖοι τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἐνεργοῦσαν οἱ ὡς ἄνω δημοσιογράφοι, αὐτό εἶναι ἀκραῖο καί κατά τήν γνώμη μας ἐπιλήψιμο.

– Δύο εἶναι οἱ ἐπιφυλάξεις μας καί γιατί ὄχι οἱ ἀντιρρήσεις μας.
α)  Ἡ ἐλευθερία τοῦ λόγου δέν εἶναι ἀπεριόριστη.
β)  Ἡ πίστη ἐνός λαοῦ καί ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο προσοικειοῦται τό θεῖον θά πρέπει νά γίνεται σεβαστή ἀπό ὅλους τούς ἀνθρώπους.

Ἡ  ἐ λ ε υ θ ε ρ ί α  τ ο ῦ  λ ό γ ο υ
– Δέν σοῦ παρέχει τό δικαίωμα νά διακωμωδεῖς ἤ νά καθυβρίζεις αὐτό πού σέβεται ὁ ἄλλος ὡς τό Ὕψιστο Ἀγαθό καί στό ὁποῖο ἔχει ἐναποθέσει ὅλες του τίς ἐλπίδες.
– Καί ἐπί τοῦ προκειμένου, ἄλλο μία συζήτηση μέ ἐπιχειρήματα ἡ ὁποία διαπνέεται ἀπό ἀλληλοσεβασμό καί ἄλλο μία διακωμώδηση, τῆς ὁποίας ὁ χαρακτήρας καί ἡ ὑφή δέν εἶναι ἐπιδεκτικά σοβαρῆς ἀπάντησης.
– Δέν ξέρω ποιός θά ἀνεχόταν τόν οἱονδήποτε, ὁ ὁποῖος μέ τό πρόσχημα τῆς ἐλευθερίας τοῦ λόγου θά γελοιοποιοῦσε τήν οἰκογένειά του μέ πανώ ἔξω ἀπό τό σπίτι του ἤ ποιός θά δεχόταν νά γελοιοποιηθεῖ τό παιδί του στό σχολεῖο ἀπό μία ὁμάδα κακομαθημένων παιδιῶν! Ποιός θά δεχόταν ζωγραφικές ἀσχημοσύνες ἐπάνω στήν εἰκόνα τῆς σημαίας τῆς πατρίδας του;

Ἡ  π ί σ τ η  σ τ ό  Θ ε ό
Εἶναι τό δικαίωμα τοῦ ἀνθρώπου νά ἀρύεται δύναμη ἀπό μία ἀνωτέρα Ὕπαρξη. Εἶναι τό δικαίωμά του νά καταφεύγει στίς δυσκολίες τῆς ζωῆς σέ Αὐτόν πού θά τόν λυτρώσει ἀπο τόν πόνο καί τόν θάνατο. Εἶναι τό αἴτημα τοῦ ὐποσυνειδήτου περί δικαίου.
Καί ἐπειδή ὁ ἄνθρωπος εἶναι πεπερασμένος, τήν λατρεία του πρός τό θεῖον τήν ἐκφράζει μέ ἄλλοτε ἄλλο τρόπο, ἐν πολλοῖς ἀδόκιμο, ἀνάλογο συνήθως πρός τίς παραδόσεις τοῦ ἔθνους του ἤ τῆς φυλῆς του. Ἐδῶ δέν ἔχει κανένας τό δικαίωμα νά ὐπεισέλθει γιά νά ἀσχημονήσει.

Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ έ ς  ἀ ν α κ ο λ ο υ θ ί ε ς
– Οἱ Γάλλοι πού ὡς Charlie θεωροῦν πώς ἔχουν δικαίωμα νά περιγελοῦν τόν οἱονδήποτε, αὐτοί οἱ ἴδιοι μέ ψήφισμά τους στή Γαλλική Βουλή ἀπαγόρευσαν διά νόμου τή δημοσίευση   κείμενων, πού ἀμφισβητοῦν τό ὁλοκαύτωμα τῶν Ἐβραίων καί τήν γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων!
– Ἡ υἱοθέτηση τῶν ἐνεργειῶν τῶν δημοσιογράφων τοῦ περιοδικοῦ Charlie ἐξάπτει τά μίση μεταξύ τῶν λαῶν καί ἐνδυναμώνει τίς ἀκραῖες δεξιές ὁμάδες.
– Οἱ Τζιχαντιστές κατηγοροῦνται, καί σωστά, ὅτι σκοτώνουν ἐν ψυχρῶ ἀνθρώπους πού ἔχουν διαφορετική γνώμη ἀπό αὐτούς.
Οἱ ἀποδεχόμενοι τίς ἐνέργειες τῶν ὡς ἄνω δημοσιογράφων σκοτώνουν τήν ἐλπίδα ὅλων τῶν κατατρεγμένων τῆς γῆς. Σκοτώνουν τή εἰρηνική συμβίωση τῶν λαῶν.

Ἡ  ἀ ν τ ί δ ρ α σ η  τ ῆ ς  Ὀ ρ θ ό δ ο ξ η ς  Ἐ κ κ λ η σ ί α ς
– Τσιμουδιά! Αὐτό πού πάντα μᾶς χαρακτηρίζει στά μεγάλα γεγονότα.
– Ἀντιδροῦμε μόνο περιστασιακά ἐναντίον τῶν μικρῶν καί ἀδυνάτων.
Ἀνεχθήκαμε νά τιμωρήσει ἡ πολιτεία ἕνα νεαρό μαθητή πού διακωμωδοῦσε στό Facebook τή μεσαιωνική συμπεριφορά ἀρκετῶν πιστών πρός τόν γέροντα Παΐσιο (ὄχι τόν ἴδιο), καί μάλιστα μέ δεκάμηνη φυλάκιση καί
Δέν ἀντιδράσαμε στοιχειωδῶς, ὅταν ἡ Ἐθνική Πινακοθήθη δέχθηκε νά ἐκτεθεῖ πίνακας, ὁ ὁποῖος παρίστανε ἕνα ἀνδρικό μόριο νά ἐκσπερματίζει ἐπάνω στό Σταυρό!!!

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s