Ἀποκλίσεις τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στοιχειωδῶς ἀπαράδεκτες

– Ὁ  Π ά π α ς  ε ἶ ν α ι  κ α ί  κ ο σ μ ι κ ό ς  ἄ ρ χ ο ν τ α ς.
Ἔχει κράτος μέ ὑπουργεῖα, τράπεζες, φρουρούς, κλπ.

–  Ὁ  Π ά π α ς   κ α τ έ χ ε ι  τ ά  π ρ ω τ ε ῖ α.
Θεωρεῖται ὁ μόνος ἐκπρόσωπος τοῦ Χριστοῦ ἐπί τῆς γῆς, κάτι τό ὁποῖο πουθενά δέν  ἀναφέρεται ἤ ὑπονοεῖται στίς Γραφές.

– Ὁ  Π άπ α ς  ἔ χ ε ι  τ ο  ἀ λ ά θ η τ ο.
Ἰδιότητα μόνο τοῦ Θεοῦ.

– Ὑ π ά ρ χ ε ι  Κ α θ α ρ τ ή ρ ι ο  π ῦ ρ.
Δηλαδή, γιά νά συγχωρήσει ὁ Θεός ἕνα ἁμαρτωλό, θά πρέπει πρῶτα νά ἱκανοποιηθεῖ κατακαίοντάς τον!

– Ὑ π ά ρ χ ε ι  π ε ρ ί σ σ ε ι α  ἀ ξ ι ο μ ι σ θ ί α ς  τ ο ῦ  Χ ρ ι σ τ ο ῦ  κ α ί  τ ῶ ν  ἔ ρ γ ω ν  τ ῶ ν  ἁ γ ί ω ν.
Οὔτε ὁ ἴδιος ὁ Θεός ἔχει τό δικαίωμα νά συγχωρήσει!  Ὁ μόνος τρόπος εἶναι νά πάρει ἀπό τό περίσσευμα τῶν ἀγαθοεργιῶν τῶν ἁγίων καί … νά τίς δανείσει στούς ἁμαρτωλούς.

– Ε ἶ ν α ι  ὑ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ή  ἡ  ἀ γ α μ ί α  τ ο ῦ  κ λ ή ρ ο υ.
Ἔτσι ὑποτιμᾶται σαφῶς τό μυστήριο τοῦ γάμου.

– Ἡ  ἐ ξ ο μ ο λ ό γ η σ η  ε ἶ ν α ι  ἀ π ρ ό σ ω π η.
Ὁ ἐξομολογούμενος δέν ἔχει προσωπική ἐπαφή μέ τόν ἱερέα. Εἶναι σάν νά ἐπικοινωνοῦν τηλεφωνικά.

(στοιχεῖα ἀπό τήν ἐπιστολή τοῦ Μητροπολίτη Πειραιῶς κ. Σεραφείμ πρός τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθοομαῖο  ἀρ. πρωτ. 722/27-6-2013)

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s